Farligt avfall

Farligt avfall ska sorteras separat, för att sen förbrännas i en anläggning som är speciellt anpassad för att oskadliggöra giftiga ämnen.

Farligt avfall är produkter som ger allvarliga skador på växter, djur och människor, om de kommer ut i naturen. Produkter märkta med varningstexter som brandfarligt, hälsovådligt eller förvaras oåtkomligt för barn klassas ofta som farligt avfall.

Exempel på farligt avfall

  • Elavfall som batterier, ljuskällor, lampor och elektroniska prylar som mobiltelefoner, leksaker med sladd/batteri, hårtork, tv, dammsugare.
  • Lösningsmedel för rengöring och spädning som tändvätska, lacknafta, Klorin, glykol. Även pulvriserade medel som propplösare. Nagellack.
  • Färg-, lim- och lackrester i burk eller som spray.
  • Bekämpningsmedel. Råttgift, insekts- och växtdödare.
  • Spillolja från bil eller trädgårdsmaskin.
  • Läkemedel. Gamla läkemedel ska lämnas till apoteket.

Farligt avfall kan du lämna hos Härnösands Kretsloppspark eller Älands återvinningsanläggning.

Information om farligt avfall på Hemab:s hemsida. Länk till annan webbplats.