Nyaste nyheterna om nya Nybron

Samlade nyheter om bygget av en ny bro mellan fastlandet och Härnön.

Du kan välja att visa nyheterna månadsvis.


  • en karta med linjer markerade i olika färger

    Så ska vi köra och parkera när Nybron byts ut

    Nu finns en färdig plan för hur trafiken ska fungera och var vi kan parkera under tiden som Nybron byts ut. Planen är preliminär och detaljer kan ändras under projektets gång, men i stora drag visar den hur det ska fungera.

  • Restaurang Skeppet.

    Nu rivs Restaurang Skeppet

    Med start måndag 15 april kommer Restaurang Skeppet att rivas. Arbetet påverkar inte trafiken på Skeppsbron i någon större omfattning, men ett antal parkeringar på den anslutande parkeringsytan stängs av. Rivningsarbetet beräknas ta fyra veckor.