Publicerad

Nu rivs Restaurang Skeppet

Restaurang Skeppet.

Med start måndag 15 april kommer Restaurang Skeppet att rivas. Arbetet påverkar inte trafiken på Skeppsbron i någon större omfattning, men ett antal parkeringar på den anslutande parkeringsytan stängs av. Rivningsarbetet beräknas ta fyra veckor.

Rivningen av Skeppet är ett av de förberedande arbeten som behöver göras inför att Nybron ska rivas och ersättas av en ny bro. Förutom att cirka 16 parkeringar på parkeringsytan norr om Skeppet försvinner behöver också trottoaren utanför restaurangen stängas av.

De gående får en tillfällig gångbana ute i körbanan som alltså blir lite smalare. Men det kommer inte att vara något problem för biltrafiken att gå i båda riktningarna.