Energi- och klimatrådgivning

Flygbild över Högakustenbron. Ett fartyg passerar under bron.

Energi- och klimatrådgivningen ger råd till hushåll, företag och föreningar för effektivare energianvändning och mindre klimatpåverkan.