Välj elleverantör

Jämför olika elleverantörer. Byt elleverantör. Du kan också medverka till en bättre miljö genom att välja "Bra miljöval el".

Att byta elleverantör

Sedan slutet av 1999 kan alla konsumenter fritt välja elleverantör. Då slopades ett krav på att skaffa en extra timvis elmätare, som fanns med då elmarknaden avreglerades 1996. Idag är det lätt att byta. Du kontaktar den leverantör som du vill byta till, så sköter de resten.

Du kan byta leverantör varje månadsskifte. Uppsägningstiden är en månad om du inte avtalat något annat med din nuvarande leverantör, till exempel har ett avtal om fast pris med en viss bindningstid. På Elpriskollen som finns på Energimarknadsinspektionens webbplats Länk till annan webbplats. kan du jämföra erbjudanden från olika elleverantörer.

Byte av elmätare till fjärravlästa dito pågår vilket betyder att verklig förbrukning faktureras och kunden slipper obehagliga avstämningsfakturor. Läs av mätaren regelbundet ändå.

Miljöel

Du kan också medverka till en bättre miljö. Du kan till exempel välja att köpa "Bra - Miljöval el". Det är el som bara produceras med förnybara energikällor som biobränslebaserad elproduktion, vindkraft, solel och vattenkraft utbyggd före 1995 och uppfyller Naturskyddsföreningens regler.

Elcertifikat

Elcertifikat är ett marknadsbaserat styrmedel för att främja elproduktion från förnybar energi. Elproduktion från förnybar energi är förenad med högre produktionskostnader än de mer traditionella produktionsslagen som vi har i Sverige idag. Elcertifikatsystemet syftar därför till att främja produktion av förnybar el så att sådan el ska kunna hävda sig på marknaden.

Elräkningen

Din elräkning består av tre ungefär lika stora delar.

  • Energikostnaden är den del av elräkningen som du kan påverka genom att välja elleverantör. Betalas till elleverantören.
  • Nätavgiften är kostnaden för att transportera elen. Betalas till nätägaren.
  • Energiskatter, elcertifikat och moms.

Kom ihåg att du effektivast minskar din elräkning genom att minska elanvändningen.