Intyg om förlorad arbetsförtjänst - förtroendevalda

Intyg från arbetsgivare att man har löneavdrag i samband med ledighet för politiskt förtroendeuppdrag.