Sammanträdesarvode vid endagsförättning

Blanketten fylls i av förtroendevald vid endagsförättning där ingen annan tjänstgöringsblankett används.

OBS. Vid flerdagsförättningar och resor så ska en annan blankett användas.
Kontakta respektive nämndsekreterare för att få blanketten "Reseräkning - flerdagsförrättning".