Ansökan om tid i idrottshallar

I våra sporthallar och gymnastikhallar kan man som förening, privatperson eller företag boka halltider för träning och motion. Ansökan inför varje höst och vårsäsong ska vara oss tillhanda senast den 30 maj för föreningar och 15 augusti för privatpersoner och företag.

När tiderna är fördelade får du en bokningsbekräftelse från Fritidsbokningen.

Fördelning av tider görs utifrån samhällsförvaltningens riktlinjer.
Förhållningsregler vid uthyrning Pdf, 445.4 kB.

Det kan finnas lediga tider i idrottshallar under resten av säsongen.
Boka idrottshallar och planer

Prioritering vid fördelning av tider

Föreningar prioriteras före privatpersoner.

Tiderna kl. 17.00 - 20.00 ska i första hand tilldelas barn och ungdomar.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
För registrering och fördelning av sökta tider i idrottshallar.

Laglig grund för behandlingen
Den registrerade har lämnat sitt samtycke
En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid
1 år

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsnämnden
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Anneli Öberg
Telefon: 0611-34 81 57 eller 070-208 39 65
anneli.oberg@harnosand.se