Ansökan om god man eller förvaltare

Du kan själv ansöka hos Tingsrätten om god man eller förvaltare.