Begäran om entledigande god man förvaltare

Som god man eller förvaltare har du rätt att själv begära ditt entledigande från uppdraget. När vi har mottagit din begäran om att bli entledigad så kommer vi att börja söka efter en ny god man eller förvaltare.

Det är viktigt att komma ihåg att du kvarstår som god man eller förvaltare till dess att överförmyndare har förordnat en ny god man i ärendet.

Om du anser att godmanskapet eller förvaltarskapet helt ska upphöra kan du vända dig direkt till Ångermanlands tingsrätt med en ansökan om upphörande.

Frågor om tjänsten
Servicecenter
E-post: servicecenter@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 40

Personuppgiftsansvarig
Överförmyndaren
E-post: overformyndarenheten@harnosand.se