Åtagande av ställföreträdarskap

För dig som åtar dig att bli god man eller förvaltare.