Ansökan om förvaltarfrihetsbevis

Om du ansöker om tillstånd från vissa myndigheter kan du i en del fall behöva lämna ett bevis på att du inte har förvaltare.

Det kan gälla exempelvis:

 • den som ska vara ansvarig utgivare för periodisk skrift
 • den som ska ha trafiktillstånd för yrkesmässig trafik
 • den som ska bli fastighetsmäklare eller advokat
 • den som behöver auktorisation som tolk, översättare eller revisor
 • en styrelseledamot ska enligt aktiebolagslagen ska kunna presentera förvaltarfrihetsbevis.

Förvaltarfrihetsbeviset utfärdas av överförmyndaren i den kommun där du är folkbokförd. Beviset utfärdas utan avgift. Du behöver inte ange anledningen till att du behöver ett intyg om förvaltarfrihet.

För att utfärda ett frihetsförvaltarbevis behöver vi ditt namn och personnummer

Vi kontrollerar att du är folkbokförd i Härnösands kommun, utfärdar och skickar beviset till din folkbokföringsadress eller till den e-postadress du uppgivit.

Frågor om tjänsten
Servicecenter
E-post: servicecenter@harnosand.se
Telefon: 0611-34 80 40

Personuppgiftsansvarig
Överförmyndaren
E-post: overformyndarenheten@harnosand.se

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

 • Den personuppgiftsansvarige ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet
 • En arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras

Lagringstid

 • För evigt

Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under rubriken Personuppgifter ovan.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.