Intresseanmälan för att vara familjehem

Här kan du anmäla ditt intresse för att bli familjehem för barn som behöver stöd.

Familjehem

Det finns barn och unga som tidvis har det så svårt att de inte kan bo kvar hemma. Anledningar till det kan vara föräldrars missbruk, sjukdom eller andra personliga problem. Då kan det bli nödvändigt för dem att flytta till ett familjehem så de får den kärlek och omsorg de behöver. Ett familjehem är en helt vanlig familj som låter ett barn eller en ungdom flytta in och leva tillsammans med dem.

Vem kan bli familjehem?

Alla barn är unika och därför behövs olika typer av familjer. Om du är gift, sambo eller ensamstående är inte avgörande. Det viktiga är att familjehemmet erbjuder en kärleksfull, trygg och stabil tillvaro för barn att växa och utvecklas i. Tiden som familjehem varierar från något år upp till hela barnets uppväxttid.

Vad förväntas av familjehem

Som familjehem är man en del i det tredelade föräldraskapet där föräldrarna och socialtjänsten utgör de två andra delarna. När det gäller ensamkommande barn finns det en god man eller en särskilt förordnad vårdnadshavare som har ansvaret i föräldrarnas frånvaro.

Som familjehem har man tät kontakt med barnets socialsekreterare och familjehemssekreterare. Familjehemmet medverkar till att barnet har kontakt med sina föräldrar och andra viktiga personer i barnets nätverk. Om barnet har behov av speciellt stöd i till exempel skolan, utredning/ behandling inom barnpsykiatrin eller andra insatser måste man vara beredd på att delta i dessa kontakter.

Ekonomisk ersättning

Som familjehem har du rätt till ersättning för uppdraget. Beloppen baseras på Sveriges kommuner och landstings rekommendationer och varierar beroende på exempelvis barnets ålder. Arvodet är skattepliktigt, sjukpenning- och pensionsgrundande.

Så anmäler du intresse

Om du är intresserad av att bli familjehem kan du göra en intresseanmälan direkt via webben, se länken till e-tjänsten nedan. En kartläggning kommer att göras av dina och eventuell partners förutsättningar att ta emot ett barn i hemmet. Kartläggningen omfattar intervjuer, hembesök och referenstagning.

I samband med kartläggningen inhämtas information gällande blivande uppdragstagare från:

 • Socialregister från de kommuner du varit bosatt i de senaste fem åren
 • Försäkringskassan
 • Polisens belastnings- och misstankeregister
 • Kronofogdemyndighetens register

Du/ni behöver lämna ett skriftligt samtycke till att vi gör dessa registerslagningar.

Alla familjehem genomgår utbildningen ”Ett hem att växa i” i samband med kartläggningen. Gemensam familjehemsorganisation är en del av kommunerna Härnösand, Kramfors, Sollefteå, Ånge och Örnsköldsviks arbete med rekrytering av samt utbildning och vid behov stöd för familjehem. Till dem vänder du dig om du har frågor kring att bli familjehem.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

 • För evigt

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Socialnämnden
E-post: socialforvaltningen@harnosand.se

Kontaktuppgifter
Individ- och familjeomsorg
Trädgårdsgatan 7
871 80 Härnösand
Telefon växel: 0611 - 34 80 00