Intresseanmälan för att vara kontaktperson eller kontaktfamilj (Individ och familjeomsorgen)

Här kan du anmäla ditt intresse till att bli kontaktperson eller kontaktfamilj för barn som behöver stöd.

En kontaktfamilj är en vanlig familj som känner att de har tid och plats att hjälpa andra barn och deras föräldrar. Kontaktfamiljen förmedlar intresse till socialtjänsten exempelvis om att ta emot barn i sitt hem, vanligen någon helg per månad, och fungera som stöd för barnet/familjen utifrån barnets behov.

En kontaktperson är en person som har känner att de har tid och energi att hjälpa andra barn några timmar per vecka (barnet sover alltså inte över hemma hos kontaktpersonen).

När du skickat in din intresseanmälan kommer du bli kontaktad av en socialsekreterare inom ett par veckor. I samband med utredningen inhämtas sedan information gällande blivande uppdragstagare från:

 • socialregister från de kommuner du varit bosatt i de senaste fem åren
 • polisens belastnings- och misstankeregister
 • kronofogdemyndighetens register.

När du träffar socialsekreteraren kommer du/ni behöva lämna ett skriftligt samtycke till att vi gör dessa registerslagningar.

Observera att det är socialnämnden som bedömer lämplighet för att kunna bli kontaktperson/kontaktfamilj. Den bedömningen är inte överklagningsbar.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

 • Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade
 • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid
För evigt

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Socialnämnden
E-post: socialforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Lina Korpenklo
E-post: lina.korpenklo@harnosand.se