Informationssäkerhet och sekretess

Ansvar för Informationssäkerhet och sekretess har alla medarbetare inom Härnösands kommun. Det yttersta ansvaret har respektive förvaltningschef.

Den som arbetar med och samordnar informationssäkerhetsfrågor inom kommunen är informationssäkerhetssamordnaren:
Henrik Bjerneld
E-post: henrik.bjerneld@harnosand.se

Kontaktuppgifter till personer med ansvar för informationssäkerhet och sekretess

Kommunstyrelseförvaltningen
Kanslichef
Anna Bostedt
E-post: anna.bostedt@harnosand.se

Skolförvaltningen
Förvaltningschef
Marie Blomberg
E-post: marie.blomberg@harnosand.se

Socialförvaltningen
Förvaltningschef
Mats Kollin
E-post: mats.kollin@harnosand.se

Samhällsförvaltningen
Förvaltningschef
Thomas Jenssen
E-post: thomas.jenssen@harnosand.se

Ansvaret för personuppgifter inom kommunen har respektive nämnd.

Här hittar du mer information om kommunens organisation

Kommunens dataskyddsombud når du här
E-post: dataskydd@harnosand.se