Medborgarundersökningen

en illustrerad bild med två personer som promenerar i en stadsmiljö. Den ena säger "Härnta, det är fint det". Den andra svarar "Ja, fler borde flytta hit"

Varje år gör Härnösands kommun en medborgarundersökning där 1 200 slumpvis utvalda Härnösandsbor får svara på frågor om Härnösands kommuns verksamheter och om Härnösand som plats att bo och leva på.

Det är Statistiska Centralbyrån (SCB) som gör undersökningen genom att en enkät skickas ut till de slumpvis utvalda. Undersökningen görs under några månader på hösten. Många andra kommuner gör samma undersökning vilket gör att vi kan jämföra oss både med våra tidigare resultat och med genomsnittet för riket.

2023 års undersökning visar glädjande ökningar inom vissa områden men också tillbakagång i flera delar. Härnösandsborna är nöjda med en hel del saker, men inte lika nöjda i år som de var ifjol. Här är några exempel:

  • Jämfört med förra året ökade betyget eller ligger kvar på samma nivå på 35 av 111 frågor.
  • Jämfört med riket har Härnösand högre betyg på 52 av 111 frågor.
  • 98,5 procent av Härnösansborna tycker att hämtning av hushållsavfall funkar mycket bra. Det är en ökning med 1,8 procent jämfört med förra året.
  • Härnösandsborna tycker att socialtjänstens stöd och hjälp till utsatta personer blivit bättre. Där har betyget gått från 56 procent till 65,2.

På harnosand.se/medborgarundersokning2023 hittar du resultaten på alla frågor Pdf, 1.3 MB.

Har du några frågor om medborgarundersökningen, kontakta Malin Ullström, verksamhetsutvecklare, 0611-34 80 24 eller malin.ullstrom@harnosand.se