Nyheter från Kommun & styrning

Kommunens alla nyheter från Kommun & styrning.

Du kan välja att visa nyheterna månadsvis.


 • Nytt arbetssätt för att höra unga

  Ungas möjligheter att utöva sina demokratiska rättigheter, ha inflytande över samhällsutvecklingen, påverka sina levnadsvillkor och makten att forma sina liv ska stärkas. Det är en tydlig ambition från Härnösands kommun. Arbetssättet Ungdomsforum finns nu på plats och kommunstyre... ung kvinna med digital skrivplatta i handen

 • Ambulerande röstmottagare för personer som har svårt att ta dig till vallokalen

  Personer som inte kan ta dig till en val- eller röstningslokal på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder kan rösta via ett bud eller få besök av ambulerande röstmottagare. En kvinna sitter bakom en skärm med valsedlar.

 • Studentveckan närmar sig

  Den sista studentveckan innebär alltid många aktiviteter och firande för våra fina studenter! Det kommer att vara en hel del folk i rörelse samt tidvis trångt i trafiken. Här kommer några tider att hålla lite extra koll på. Studenter som kastar sin mössa i luften

 • Härnösand satsar på evenemang

  Härnösands kommun gör det enklare att söka evenemangsstöd. Ett nytt program som ska underlätta för arrangörerna har sjösatts, och den första ansökningsomgången är nu avslutad. Sex evenemang, både nya och återkommande, får stöd i Härnösand 2024. Folkhav framför stor scen. Artister på scen och konfetti i luften.

 • Överförmyndarenheten önskar glad sommar

  Vi vill bara ta tillfället i akt att tacka dig för ditt arbete och din insats! Med sommaren i antågande vill vi i god tid meddela att Överförmyndarenhetens bemanning kommer att vara låg under veckorna 28–32. Handläggningstiden i vissa ärenden kan därmed bli förlängd. Vi önskar vi... Glad sommar.

 • Olämpligt att grilla och elda utanför iordningsställda grillplatser

  Länsstyrelsen Västernorrland har idag tillsammans med Räddningsregion MittNorrland, länets kommuner, Trafikverket och skogsbolag meddelat att det just nu är olämpligt att grilla och elda utanför iordningsställda grillplatser. Detta eftersom risken för skogsbrand är hög. eld i eldstad intill älv med parkbänk bredvid

 • Nu kan du förtidsrösta till EU-valet

  Du som vill förtidsrösta till EU-valet kan göra det i valfri förtidsröstningslokal i hela Sverige. Förtidsröstningen startar onsdagen den 22 maj och är öppen till och med den 9 juni. Du behöver ha med dig ditt röstkort och en godkänd id-handling. Två röstmottagare tar emot röstsedlar.

 • Härnösand samarbetar med Mittuniversitetet och Umeå Universitet för att växa

  Härnösandsborna ska bli fler! Det är ett tydligt mål i kommunens tillväxtstrategi. Ett projekt ska ge Härnösand forskningsbaserad kunskap för att bidra till regional utveckling och attraktivitet.
  Man som står upp och talar inför publik. Bild som visas i bakgrunden där det står "Hur kan en mindre norrländsk stad öka sin attraktivitet?"

 • All digital weeks

  Nu är det All Digital Weeks i hela Europa. Vi lyfter frågor kring digitalisering och ökad digital delaktighet. All digital weeks.

 • Livskraft tar kulturen ut till Härnösands äldreboenden

  God omvårdnad, bra mat och aktiviteter är viktigt för att kunna leva ett gott liv som äldre. Men att få njuta av kultur är också bra för hälsan. Satsningen ”Livskraft – kultur för äldre” ser till att dans, musik och teater är en återkommande del av verksamheten på äldreboenden Hä... Två kvinnor i röda klänningar sjunger och dansar. I bakgrunden syns en kvinna i rött som spelar flygel.

 • Så trygga är Härnösandsborna

  Pensionärer känner sig tryggare än yngre och män är tryggare än kvinnor. Det är några av resultaten från den trygghetsundersökning som Härnösands kommun genomfört tillsammans med polisen. Flygbild över centrala Härnösand. Nybron och Nybrogatan i blickfånget.

 • Etableringen i Torsboda; Öppna informationsmöten för allmänheten

  Kom och träffa representanter från PTL, Torsboda Industrial Park och Härnösands kommun. Det första företaget att etablera sig i Torsboda, PTL, bjuder tillsammans med Torsboda Industrial Park och Härnösand, Timrå och Sundsvalls kommuner in allmänheten till öppna möten. Bild i tre delar. Gul, blå, grön. Med tre olika datum. 20, 21, 22 maj. Test Timrå, Sundsvall, Härnösand.