Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

 • Härnösands kommun lyfter Nya Ostkustbanan i remissvar

  Trafikverket har redovisat ett förslag på en ny nationell transportinfrastrukturplan för perioden 2022–2033. I den nationella planen föreslås åtgärder för att underhålla, bygga ut och utveckla den svenska transportinfrastrukturen de kommande tolv åren. Härnösands kommun delar region Västernorrlands bedömning om att regionen, mellersta och norra Sverige samt de flesta andra delarna i landet skulle missgynnas om Trafikverkets förslag till plan skulle antas av regeringen och sedan genomföras.
 • Härnösand tar nästa steg mot nytt äldreboende

  Socialnämnden beslutade i juni 2021 att öka antalet platser på särskilt boende för äldre i Härnösand. Efter att frågan utretts tas nu nästa steg mot byggandet av ett helt nytt boende. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ta in förslag på hyresavtal från Härnösandshus. Den jämförelse som gjorts visar att en nybyggnation i Härnösandshus regi skulle ge en hyresnivå som är fem till tio procent lägre än en privat aktör.
 • Kulturföreningar får höjda bidrag

  Stödet till kulturföreningar räknas upp med 100 000 kronor och blir totalt 950 000 kronor per år. Det har kommunstyrelsen beslutat.
 • Härnösands kommun stöttar Nostalgidagarna

  Nostalgidagarna 2022 ser ut att kunna genomföras som planerat i juli. Arrangörerna saknade pengar för att kunna genomföra programmet, men nu går Härnösands kommun in med de 200 000 kronor som behövs. Vid kommunstyrelsens möte den 8 februari lyftes frågan och KS beslutade att arrangörsföreningen Hernö Cruisers får de pengar som behövs för att kunna genomföra Nostalgidagarna.
 • Pengar till Ramviks Folkets Hus

  Ramviks Folkets Hus behöver renoveras. Golvet i rotundan behöver bytas ut, det ska målas och tillgänglighetsanpassas. Föreningen har sökt pengar hos Boverket för underhållet. För att föreningen ska kunna få pengar därifrån behöver de minst 30 procent i kommunal medfinansiering. Det har kommunstyrelsen i Härnösand bestämt att de ska få. Det innebär att kommunstyrelsen satsar 255 000 kronor i Ramviks Folkets Hus under förutsättning att de får pengarna de sökt av Boverket.
 • Arkivfastigheten på Saltvik säljs

  Kommunstyrelsen föreslår att Specialfastigheter får köpa fastigheten på Saltvik där det planeras en modern arkivbyggnad för både Riksarkivet och Skatteverket.