Lotteritillstånd

En man som säljer lotter.

Kommunala lotterier är lotterier som anordnas inom en kommun. Tillstånd ges av kommunen, som även kan registrera föreningen. Föreningen kan då anordna lotterier för högst tjugo basbelopp under en treårsperiod.

Vem kan få tillstånd eller registrering

Tillstånd ges till ideella föreningar som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet. Allmännyttig verksamhet kan vara idrott, kultur, välgörenhet, miljövård och verksamheter för handikappade barn och ungdomar. Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

Lotterier utan tillstånd

En ideell förening behöver inte ha tillstånd att anordna ett lotteri om detta sker i samband med en tillställning inom ett avgränsat område. Då gäller vissa fastställda gränser för insatser och vinster. Även andra än ideella föreningar kan få anordna lotterier utan tillstånd, till exempel i samband med mässor eller marknader. Kravet är då att insatserna och vinster är låga och att man bara kan vinna varor eller tjänster.

Föreningen

Den sökande föreningen ska kunna redovisa stadgar och en verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning. Föreningen ska även lämna ett protokollsutdrag där det framgår att föreningen har tagit beslut om att anordna ett lotteri.

Vill du veta mer om Lotteritillstånd kontakta servicecenter:
Sambiblioteket
Servicecenter
Universitetsbacken 3A
871 31 Härnösand
Telefon: 0611-34 80 40
E-post: servicecenter@harnosand.se