Torghandel

Grönsaker i korgar.

Torget är en viktig mötesplats och samlingspunkt för handel, möten och informationsutbyten. På torget finns möjlighet att bedriva torghandel.

Tillstånd behövs och försäljning får normalt ske vardagar kl. 09-18 samt lördagar, helgdagsaftnar och söndagar kl. 09-17. Samhällsnämnden kan medge undantag från detta.

OBS. Från 1 juni 2022 hänvisas matvagnar till foodcourt-området på Kronholmen.

Avgifter för saluplats vid torghandel

Torgplats

Avgift

Saluplats 3x4 meter, per dag

236 kr

Saluplats 3x4 meter, per vecka

944 kr

Saluplats 3x6 meter, per dag

354 kr

Saluplats 3x6 meter, per vecka

1 416 kr

Elkostnad


10 amp 17 kr /dag

35 kr

16 amp 193 kr /dag

177 kr


Ovanstående priser regleras varje år med konsumentprisindex (KPI). Priser för 2024 är uppdaterade från och med 2024-01-02.

Kom ihåg att du som företagare måste kunna visa upp F-skattsedel för att få en torghandelsplats.

Att tänka på

Torget har en stark kulturhistorisk prägel som behöver samsas med alla dagens behov och önskemål. Det är viktigt att även torghandeln samspelar med miljön. I kommunens Gestaltningsprogram finns riktlinjer för hur gestaltningen kan säkerställas på ett smakfullt och inkluderande sätt.

Gestaltningsprogram för Härnösands kommun Länk till annan webbplats.

Saluplatser

  • På de allmänna försäljningsplatserna finns tillfälliga saluplatser som bestäms av samhällsnämnden.
  • En tillfällig saluplats används endast viss dag och kan bokas högst sex dagar i följd.
  • Vid större arrangemang kan samhällsnämnden anvisa ytterligare saluplatser.
Karta torgplatser.


För mer information, kontakta:
Susanne Boström
E-post: susanne.bostrom@harnosand.se
Telefon: 0611-34 81 06