Bygglov för företag

Två män bygger en altan.

Ska du bygga nytt, bygga till, riva eller någon annan åtgärd? Om du inte är helt säker på vad som gäller kring bygglov så kontakta oss på näringslivsenheten så lotsar vi dig rätt.

Företagslotsen hjälper dig som är företagare i mötet med kommunens olika verksamheter. Lotsen ger dig vägledning och samordnar dina kontakter med kommunen. Här behöver du från början bara använda E-tjänsten Enkla vägen för företag som kontakt med kommunen, även om ditt ärende spänner över flera verksamheter. Enkelt och bra!

Enkla vägen för företag - Företagslotsen Länk till annan webbplats.

Här hittar du information om några av de mer vanliga åtgärderna som företag behöver söka bygglov för:

Skylt/ljusanordning

Förändring av fasadens utseende eller takmaterial

Ändrad användning av byggnad

Upplag/materialgård

Tillfälliga byggbodar och byggbaracker Pdf, 2 MB.

Om du ska göra en enklare åtgärd eller har kunskap och erfarenhet av bygglov sedan tidigare så kan du se på våra bygglovssidor vad som gäller. Men tänk på att informationen på en del av sidorna gäller enbart en- och tvåbostadshus.

Information om bygglov för olika åtgärder