Engagemanget som gör skillnad

Medarbetargala.

Att sätta fokus på viktiga frågor eller hylla goda insatser tycker vi är viktigt. Faktiskt så viktigt att vi har en egen hashtag för allt trygghetsarbete vi gör, #WeDo. Vi håller även medarbetargala varje år som hyllar duktiga kollegor och betydande insatser.

Vår medarbetargala arrangerar vi för att vi tycker att det är viktigt att hylla och uppmärksamma goda insatser under året som gått. En inspirerande kollega, ett nytt initiativ, en motiverande chef eller kanske en aktivitet som gjorde skillnad. Alla anställda får nominera vem eller vad de vill inom fem kategorier: Årets team, Årets ledare, Årets kollega, Årets #WeDo-insats och Årets hållbarhetsinsats. Att bli sedd för det arbete man gör och det engagemang man visar tror vi är både utvecklande och motiverande och bidrar till en arbetsplats som mår bra.

#WeDo - Markören för ett tryggare Härnösand

I Härnösand har vi tagit #metoo vidare till #WeDo. Under den hashtagen jobbar vi målmedvetet mot våld, trakasserier och kränkande behandling. Ett samhälle där trygghet alltid ska finnas med på agendan och vara en självklarhet för alla medborgare. Målet är ett schysstare och mer inkluderande klimat i vårt samhälle. Vi uppmanar även andra organisationer, företag och enskilda personer som arbetar med att förebygga trakasserier att använda #WeDo för att sprida uppmärksamhet och sätta fokus på den viktiga frågan.

Vi jobbar till exempel med trygghetsvandringar, temaveckor, manifestationer och utbildningar för olika målgrupper som riskerar att antingen utsättas för trakasserier eller befinna sig i våldsamma eller hotfulla miljöer.