Föräldraledighet

Pappa läser bok för sin bebis

Att vara tillsammans med och ta hand om sina barn när de är små är viktigt. Det är de som i framtiden ska ta hand om oss. Därför erbjuder vi, utöver de lagstadgade ersättningar du får från Försäkringskassan, ytterligare ersättningar till dig som förälder. Så att du kan fokusera på ditt barn istället för din ekonomi.

Föräldrapenningstillägg

Utöver den lagstadgade ersättningen får du ytterligare ca 10 % av din lön under 180 dagar i föräldrapenningstillägg fram tills att ditt barn är två år. Ersättningen erbjuds via kommunens kollektivavtal och gäller om du har varit anställd i Härnösands kommun längre än 6 månader.

Föräldralön - om du tjänar lite mer

Om du har lite högre lön och inte får full ersättning av Försäkringskassan finns det möjlighet att få så kallad föräldralön under din föräldraledighet.

Skyddad tjänstepension under hela föräldraledigheten

Härnösands kommun gör tjänstepensionsavsättningar under hela din föräldraledighet, oavsett om det är obetald eller betald ledighet. Motsvarande skydd finns vid ledighet med graviditetspenning.