Bidrag och stöd

Du kan få bidrag för vissa energisparåtgärder.

Ersättning vid överproduktion av solel

 • Den el du inte direkt använder kan du sälja till företag som är villig att köpa, till exempel elhandelsbolag eller ditt nätbolag, ni avtalar om ersättning per kWh.
 • För att kunna sälja din egenproducerade el behöver du kontakta ditt nätbolag eller tex ett elhandelsbolag. Ni avtalar om vad du ska få betalt.
 • Från 1 januari 2015 kan man göra skattereduktion för mikroproduktion av el. Skattereduktionen görs via inkomstdeklarationen och är på 60 öre/kWh för den el som matas ut till elnätet. Maximal skattereduktion är 18 000 kr/år. Solel som säljs under 2015 anges i deklarationen 2016 och då, får man tillbaka pengarna.
 • Som producent kan du även ansöka om elcertifikat och ursprungsmärkning av el som är ett frivilligt stöd till all förnybar elproduktion. Läs mer om elcertifikat. Länk till annan webbplats.

Stöd för energilagring

Bidrag får ges med högst 60 procent av kostnaderna för lagringssystemet, dock högst 50 000 kronor. Det är inte möjligt att kombinera bidraget med annat offentligt stöd, som till exempel ROT-avdrag, för samma åtgärd.

 • Bidraget kan sökas av privatpersoner som vill lagra sin egenproducerade el. Länsstyrelserna beslutar om att ge stöd och bidraget kommer kunna betalas ut för installationer som påbörjades tidigast den 1 januari 2016 och som har slutförts senast den 31 december 2019
 • Ansökan till Länsstyrelserna kan göras via Boverkets E-tjänst, blankett kan laddas ner på Energimyndighetens hemsida.
 • För att få bidraget ska energilagringssystemet vara kopplat till en anläggning för egenproduktion av förnybar el som är ansluten till elnätet.

Lär mer på Energimyndighetens hemsida, Länk till annan webbplats. här kan ansökningsblankett laddas ner via Energimyndighetens hemsida

Solvärme

För närvarande kan den som vill installera solvärme utnyttja ROT-avdraget, du kan då göra ett schablonmässigt ROT-avdrag med 30% av den totala installationskostnaden.

ROT-avdrag

Allt du behöver veta om ROT-avdraget, för dig som privatperson. Länk till annan webbplats.

Installation av solceller berättigar till ROT-avdrag. Arbetskostnaden beräknas schablonmässigt till 30 % av totalkostnaden, inklusive mervärdesskatt. Skattereduktionen är hälften av detta belopp. Man kan inte få bidrag och samtidigt göra rotavdrag.

Miljöbilar

Du som köper en ny miljöbil blir befriad från fordonsskatt de första 5 åren. Du kan läsa mer om miljöbilspremien på Energimyndighetens webbplats eller på Transportstyrelsens hemsida.

Supermiljöbilspremie

Regeringen har beslutat att förlänga supermiljöbilspremien.

För 2016 är premien 40 000 kr för elbilar och 20 000 kr för laddhybrider.

 • En supermiljöbil är en personbil som uppfyller EUs senaste avgaskrav (Euro 5 eller Euro 6) och med utsläpp på högst 50 gram koldioxid per km vid blandad körning.
 • Målgruppen omfattar såväl fysiska personer (privatpersoner) som juridiska personer (offentlig sektor och företag, inkluderande taxibolag och biluthyrningsföretag).

Premiens storlek

 • För fysiska personer är premien 40 000 kr för en ren elbil och 20 000 kr för en laddhybrid som uppfyller kraven.
 • För juridiska personer är premien för en ren elbil 35 procent av skillnaden i nybilspris mellan supermiljöbilen och närmast jämförbara bil (Transportstyrelsen avgör), dock högst 40 000 kronor. För en laddhybrid är premien 17,5 procent och högst 20 000 kr enligt ovan.
 • Under 2016 finns 309 miljoner kronor avsatta för utbetalning av supermiljöbilspremie. Premien betalas ut så länge pengarna räcker.

Elfordonspremie

Privatpersoner kunde tidigare söka bidrag för att köpa elcykel, elmoped eller elmotorcykel. Bidraget är borttaget och är inte förlängt.

Stöd till företag
Energikartläggningscheck

Energikartläggning av verksamheten är en bra möjlighet för företag att få kontroll på sin energianvändning och därmed goda möjligheter till minskade energikostnader.

Företag som använder 300 MWh energi eller mer per år
Kan få stöd med 50 procent för att göra en energikartläggning av sin verksamhet. Kartläggning gäller för värme, kyla , el och drivmedel.
Läs mer på Energimyndighetens hemsida! Länk till annan webbplats.

Stöd till lokaler

Många av de bidrag och stöd till lokaler som funnits har försvunnit. Läs mer om det på Boverkets webbplats.

Bidrag och andra stöd till lokaler Länk till annan webbplats.

Stöd till alla utom privatpersoner

Naturvårdsverket ger stöd för investeringar som ger största möjliga klimatnytta Länk till annan webbplats.. Det huvudsakliga syftet är att minska de utsläpp som påverkar klimatet.