Anmälan till tomtkö

Om du vill få erbjudanden om tomter ska du anmäla dig till vår tomtkö. Det är ett bra sätt att hålla sig informerad om nya småhustomter.

Så här går det till

1. När kommunen har nya tomter att erbjuda får alla som står i tomtkön information om tomterna, plankartor, priser med mera. Den som är intresserad skickar in en svarstalong.

2. Tomterna fördelas bland dem som skickat in intresseanmälan. Fördelningen sker utifrån den plats man har i tomtkön.

3. Den som har fått en tomt får ett meddelande om det. Normalt har kunden tomten reserverad under tre månader. Under den tiden ska kunden undersöka förutsättningarna för att bygga. Det innebär till exempel markundersökning, kontakter med kreditgivare och småhusleverantörer med mera.

4. Om kunden beslutar sig för att köpa tecknas ett köpeavtal med Härnösands kommun. Normalt betalas handpenning i samband med att avtalet skrivs. När köparen har fått bygglov betalas resten av beloppet och ett köpebrev tecknas.

Kontakt:
Hanna Viklund
Mark & exploateringshandläggare

Telefon: 0611- 34 81 17

Anmälan till tomtkö

Anmäl dig till tomtkön genom att fylla i formuläret nedan eller genom att fylla i och skicka in blanketten Tomtköanmälan Pdf, 775.2 kB..

För att stå i tomtkön behöver du betala en årsavgift, pengar som inte återbetalas. Årsavgiften indexregleras årligen och är för närvarande 330 kronor.

Du får inte din plats i tomtkön förrän avgiften är betald. Du betalar årsavgiften genom att sätta in 330 kr på kommunens bankgiro 5576-5218. Märk insättningen med "tomtkö" och ditt namn.


Önskat tomtläge
Önskat tomtläge