Ansökan om djurhållning inom detaljplanelagt område

Det krävs tillstånd för att hålla vissa djur inom område med detaljplan. Det gäller nötkreatur, häst, get, får eller svin, pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, samt orm.

Anledningen är att djuren kan ge upphov till olägenhet för grannarna. Samhällsförvaltningen gör därför en bedömning av om djurhållningen kan tillåtas med eller utan villkor eller om platsen är olämplig.