Politik och demokrati

Härnösands kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Politiska beslut i korthet

  • Planprogrammet för Skeppsbron antaget

    Samhällsnämnden har antagit förslaget till planprogram för Skeppsbron. Nu går förslaget vidare och det slutliga beslutet tas av kommunfullmäktige.
  • Så ska samhällsnämnden klara budgeten

    Samhällsnämnden har antagit en ekonomisk handlingsplan för att klara budgeten för 2023. Det beräknade underskottet på 4,5 miljoner kronor ska klaras genom både ökade intäkter och besparingar.