Qvistska samlingen

Bildmontage med föremål ur Qvistsma Samlingen

Vänster: figurin ur Qvistska Samlingen. Höger: målning av Marc Chagall ur Qvistska Samlingen.

Qvistska samlingen är en donation till Härnösands stad av syskonen Nils och Elna Qvist.

Samlingens omfång
Samlingen omfattar drygt 500 föremål med silver, porslin, tenn, textil och möbler från 1700 och 1800-talet. I samlingen ingår en svensk och internationell konstsamling främst från 1800-tal och tidigt 1900-tal med verk av Chagall, Matisse, Picasso, Vlaminck, Utrillo, X:et Erixon, Ernst Josephson, Otte Sköld, August Jernberg med flera. Även grafik av engelska och svenska konstnärer ingår, däribland 98 blad av Axel Fridell, "Torrnålens mästare".

Bakgrund
Bakgrunden till samlingen finner vi i den blomstrande skogsindustrin. Syskonens far Nicolaus Qvist grundade 1871 Strömnäs ångsågs AB, vilket blev en betydande exportfirma för trävaror. Nils H Qvist praktiserade i företaget och runt om i olika länder. Uppmuntrad av systern Elna forskade han i hembygdshistoria och skrev böcker som ”Ådalen 1” och ”Ådalen 2”, ”Strömnäs aktiebolag, Ett bolagsöde” samt de båda volymerna

”Tur i oturen”, minnesanteckningar, där han beskriver syskonens resor och uppbyggandet av samlingen. Samlingen överlämnades till Härnösands stad 1965, delvis, och helt och hållet 1968.