Tidigare utställningar

Här kan du läsa om Konsthallens tidigare utställningar.

Jan Kruse/Maria Ängquist Klyvare

Jan Kruse/Maria Ängquist Klyvare
20 april - 25 maj 2024.

Utställningen ”Tillsammans/Together” arrangeras av Härnösands Konsthall och visas i Galleri Elna, plan 1.

Verk av Jan Kruse och Maria Ängquist Klyvare

Verk av Jan Kruse och Maria Ängquist Klyvare.

Agneta B. Lind

Agneta B. Lind
20 april - 25 maj 2024.

Utställningen ”Under och över ytan” arrangeras av Härnösands Konstförening och visas i våra utställningssalar, plan 2.

Verk av Agneta B Lind

Del av verk av Agneta B. Lind.

Heja Våren!

Heja våren!
20 april - 25 maj 2024.

I vår utställningslokal ”Hall Agrell" visar vi verk ur kommunens konstsamlingar som påminner oss om växtkraft, liv, ljus och värme!

Verk som visas i utställningen

Från Vänster: Stefan Uhlinder, Daniel Franzén.

Jan K Persson

Jan K Persson
16 mars - 13 april 2024.

Utställningen ”Målningar” arrangeras av Härnösands Konsthall och visas i våra utställningssalar, plan 2.

Bild av målningen "Vandringsled" av konstnären Jan K Persson.

"Vandringsled" av Jan K Persson.

Lisa Lundgren

Lisa Lundgren
16 mars - 13 april 2024.

Utställningen ”Det försvann någonstans på vägen” arrangeras av Härnösands konstförening och visas i Galleri Elna, plan 1.

Konstverk av Lisa Lundgren

Konstverk av Lisa Lundgren.

Konstveckor Barn & ung 2024

Del av verk som visas i årets utställning av förskola, grundskola och gymnasium i Härnösand.

Konstveckor barn & ung - 16 februari - 9 mars 2024

Välkommen till årets utställning med verk av elever i Härnösands kommun. Årets tema för utställningen är ”Frihet” Kulturens frihet, Konstens frihet, Vår frihet, Din frihet! Vad är frihet för er? Vad är frihet för dig?

I utställningen visas även de alster som elever i årskurs 4 skapat i workshopen ”Landet utan gränser”. Workshopen ägde rum på Härnösands Konsthall genom Kulturtrappan och genomfördes av konstnären Oscar Kaleva Karlsson och fotograf/bildskapare Frida Sjögren.

Hall Agrell "Just Arrived"

Just Arrived!
14 september - 11 november 2023.

Åtta nyinkomna verk till Härnösands kommuns konstsamling ställs ut i vår lokal Hall Agrell.

Delar av verk i utställningen "Just Arrived"

Delar av utställningen "Just Arrived".

Mia E Göransson

Mia E Göransson
14 september - 11 november 2023.

Utställningen ”Before and after science” arrangeras av Härnösands Konstförening och visas i våra utställningssalar, plan 2.

Konstverk av Mia E Göransson

Konstverk av Mia E Göransson.

Peter Stridsberg

Peter Stridsberg
14 september - 11 november 2023.

”En blick och ett landskap passerar utanför fönsterramens sköra hasp”. Utställningen arrangeras av Härnösands Konsthall och visas i Galleri Elna, plan 1.

Konstverk av Peter Stridsberg

"Ett långsamt sken från himlarandens spräckliga kind" av Peter Stridsberg.

Pop-Up!

Pop up!
30 november - 2 december 2023

Passa på att se ett litet urval av den konst som köpts in till Vårdboendet Kornsvedjan i Saltvik, Härnösand.

Delar av verk i popup-utställningen.

Del av utställningen i lokal Hall Agrell.

Konstskolan i Västernorrland

Konstskolan i Västernorrland
14 september - 11 november 2023.

Utställningen ”Fem i ett” arrangeras av Härnösands Konstförening och visas i Galleri Elna, plan 1.

Konstskolan i Västernorrland

Elever från Konstskolan i Västernorrland.

Helene Billgren och Stefan Uhlinder

Helene Billgren och Stefan Uhlinder
30 november 2023 - 20 januari 2024.

”BU Winter 2023/2024”. Utställningen arrangeras av Härnösands Konsthall och visas i våra stora utställningssalar, plan 2.

Konstnärsduon BU

Konstnärsduon BU.

Hall Agrell "Skepp & Hoj"

Skepp & hoj
I vår lokal Hall Agrell lyfter vi nu fram marina motiv ur Härnösands kommuns konstsamlingar. Se bland annat ett flertal verk av konstnären Curt Rydell (1901-1967).

Verk av konstnären Curt Rydell

Verk av Curt Rydell (1901-1967).

Gudrun Westerlund

Gudrun Westerlund
10 juni - 26 augusti 2023.

Utställningen "Osäker mark" arrangeras av Härnösands Konsthall och visas i Galleri Elna på plan 1.

Konstverk av Gudrun Westerlund

Konstverk av Gudrun Westerlund

Mirjam Hemström Farsi

Mirjam Hemström Farsi
10 juni - 26 augusti 2023.

Utställningen "Textilbada" arrangeras av Härnösands Konsthall och visas i våra utställningssalar på plan 2.

Eva-Leena Skarin

Eva-Leena Skarin
22 april - 27 maj 2023.

Utställningen "99 dagar" arrangeras av Härnösands Konsthall och visas i Galleri Elna på plan 1.

Julius Nord

Julius Nord
22 april - 27 maj 2023.

Utställningen arrangeras av Härnösands Konstförening och visas i våra utställningssalar på plan 2.

Konstverk av Julius Nord

Konstverk av Julius Nord.

Annika Rehn

Annika Rehn
16 mars - 15 april 2023

Utställningen "Jag - Du" arrangeras av Härnösands Konstförening och visas i Galleri Elna på plan 1.

Konstverk av Annika Rehn

"Familjelycka" av konstnären Annika Rehn.

Alexandra Hedberg

Alexandra Hedberg
16 mars - 15 april 2023

Utställningen "Paradise No More" arrangeras av Härnösands Konsthall och visas i utställningssalarna på plan 2.


Bildmontage med verk av Alexandra hedberg

Bildmontage med verk av Alexandra Hedberg.

Konsgtveckor barn & ung 2023

Konstveckor barn & ung
17 februari - 9 mars 2023

Välkommen till årets utställning med verk skapat av i Härnösands kommun. Eleverna har på olika sätt inspirerats av porträtt ur Härnösands kommuns konstsamlingar.

Verk av elever på Murbergets förskola

Verk av Murbergets förskola avdelning "Röd"

I årets utställning visar även filmerna som alla elever i årskurs 4 i Härnösands kommun skapat tillsammans med konstnärerna Maria Sundström, Sebastian Adolfsson och Anna Zingmark i workshopen ”Mina och Alfhilds drömmar”.

Kerstin Lindström

Kerstin Lindström
1 december 2022 - 21 januari 2023.

I salarna på plan två visar Härnösands Konstförening utställningen "SÅNT SOM HÄNDER" av Kerstin Lindström.

Kerstin Lindström

Kerstin Lindström

"Tillstånd, tid och plats utgör utgångspunkter i utställningen. Två teman återkommer. Berättelsen om en levande natur i förändring och undersökningen av människan i förhållande till sin omgivning utifrån ett feministiskt perspektiv. Här finns en koppling till det konstnärliga hantverket och en tråd förankrad i min egen historia. Vi är alla organismer i ett pågående flöde av skeenden.”

Albert Sten

Albert Sten
1 december 2022 - 21 januari 2023

I Galleri Elna på plan ett visas det fotografiska projektet ”Excavation” av Albert Sten. I några av verken i utställningen finns koppling till familjen Qvist och Strömnäs genom Axel Sahlbergs familjearkiv.

Fotografi av Albert Sten

Albert Sten.

Plats, minne, arv och fiktion är tematik som återkommer i Albert Stens konstnärskap. Utställningen är en historisk men även inre utgrävning där fotografiet används som verktyg för att utforska och utarbeta olika narrativ om den egna bakgrunden, historia och skogens närvaro i vår kultur. En familjehistoria i Ådalens skogsindustrier, det politiska dilemmat utifrån ägandet av skogen och mytologin som ständigt funnits närvarande på olika sätt.

Kollektiva konstnärsverkstan 40 år

Pop up-utställning med KKVH
6 oktober - 12 november 2022

Härnösands Kollektiva Konstnärsverkstad firar 40 år och uppmärksammar jubileet med en pop up-utställning i lokalen ”Hall Agrell”.

I utställningen visar KKVH:s medlemmar ett verk var som representerar några av de tekniker som verkstan erbjuder.

Härnösands Kollektiva Konstnärsverkstad

Härnösands Kollektiva Konstnärsverkstad

Läs mer om Härnösands kollektiva konstnärsverkstad

KKVH är en ideell förening vars huvudsyfte är att tillhandahålla bra lokaler och professionell teknisk utrustning till yrkesverksamma konstnärer. Verkstan invigdes den 25 oktober 1982 i den tidigare kommunala tvättstugans lokaler på Kastellgatan 58. Antalet medlemmar har varierat under åren och dag har KKV 32 medlemmar. KKVH är en del i ett regionalt nätverk av kollektivverkstäder samt medlemmar i KKV Riks. De konstnärliga kollektivverkstäderna utgör ett nav i den svenska bildkonstens infrastruktur.

KKVH har under sina aktiva 40 år haft ett mycket gott samarbete med Härnösands Kommun genom olika offentliga arrangemang där Härnösands Konsthall varit en viktig samarbetspartner.

I Region Västernorrland ingår KKVH under tre år i samarbetet GRANNAR där verkstäderna i länet tillsammans utvecklar ett regionalt kontaktnät för att stärka bildkonsten i länet.

Statens Kulturråd har under åren stöttat KKVH med utrustningsbidrag som gjort det möjligt att utveckla de olika teknikerna som verkstaden erbjuder. Idag finns möjlighet att arbeta professionellt med grafik, textil, serigrafi,
analogt foto, boktryck samt en digital verkstad. I lokalen på Kastellgatan finns också ett mindre utställnings och projektrum.

Läs mer om Kollektiva KonstnärsVerkstan Härnösand på deras webbplats: https://kkvh.se Länk till annan webbplats.

Gunnel Oldenmark

"Impuls" av Gunnel Oldenmark
15 september - 12 november 2022

I salarna på plan två visas textila
applikationer, gestaltningar i metal/gummi och teckningar i tusch av konstnären.

Del av verk av Gunnel Oldenmark.

Del av textil applikation av Gunnel Oldenmark.

”Varifrån kommer lusten att föreviga ett minne, en händelse eller en stämning? Och varifrån kommer drivkraften att utforska verkligheten, och önskan att forma något helt nytt? Att visa sina alster offentligt vid en utställning handlar om att våga och det handlar om mod. Modet att skapa ett synligt eller hörbart verk som kan upplevas. Något som en medmänniska kan delta i och uppfatta på sitt eget sätt. Den här lusten att meddela något från ens inre till en medmänniska, den förmågan finns hos oss från barnaåren”

Lena J Fahlén

"Synuttryck" av Lena J Fahlén
15 september - 12 november 2022

I galleriet på plan ett visar Härnösands Konstförening utställningen "Synuttryck" av Lena J Fahlén.

Del av verk av Lena J Fahlén

Del av verk akvarellmålning av Lena J Fahlén.

"Jag har valt att kalla min utställning för Synuttryck. Alla bilderna i utställningen har utgångspunkt från naturen men leder mig tekniskt i olika riktningar. Ibland tar jag mig friheten att fantisera. Ibland fokuserar jag mer på det motiv jag har framför mig. Det som kännetecknar mitt sätt att måla är att resultatet blir olika, uttrycken varierar. Det blir en tolkning av vad jag ser. När intryck blir till uttryck, förmedlar jag min upplevelse snarare än motivet i sig självt. ”

Triennalen sommaren 2022

triennalen Västernorrland på Härnösands Konsthall

Triennalen på Härnösands Konsthall.

Triennalen på Härnösands Konsthall 11 juni - 27 augusti

Härnösands Konsthall är en del av Triennalen som visas i samtliga kommuner
i Västernorrland sommaren 2022. Bakgrunden till vårens och sommarens stora konsthändelse är beslutet att låta Y-salongen expandera och omfatta fler städer och institutioner. I höstas utsågs Björn Norberg till curator:

–Det har varit ett nöje att få lära känna regionens konstliv på djupet på det här sättet. Här finns så många lager av historia, natur, industrier och naturresurser som varit essentiella i övergången från bondesamhälle till modern stat. Det var också av den anledningen jag föreslog vinden som kraft som tematisk underström i Triennalen, säger Björn Norberg.

Medverkande konstnärer på Härnösands Konsthall

  • Andreas Brännlund
  • Cecilia Ömalm
  • Annikka Kronlid Arvidsson
  • Elin Maria Johansson
  • Emilia Bergmark
  • Nina Svensson
  • Ulla-Carin Winter

Triennalen på flera platser i Västernorrland
Örnsköldsviks museum och konsthall, Apotekshuset – konst och kultur i Sollefteå, Kramfors Konsthall, Västernorrlands museum, Härnösands konsthall, Sundsvalls museum och på en ännu inte bestämd plats i Timrå.

Samtliga konstnärer
Andreas Brännlund, Annika Kronlid, Birgitta Ricklund, Cecilia Björk, Cecilia Hultman, Cecilia Ömalm, Christian Bjärgö, David Larsson, Elin Kristoffersson, Elin Maria Johansson, Elme Ämting-Selja, Emilia Bergmark, Emma Löfström, Fredrik Nordin, Ida Rödén, Ina Palm, Ingvar Sjöberg, Jenny Berg, Jenny Lundgren, Josefin Östberg Olsson, Linda Lasson, Linnéa Therese Dimitriou, Lisa W Carlson, Margareta Klingberg, Maria Mäki, Maria Sundström, Max Book, Nina Svensson, Oscar Kaleva Karlsson, Sonia Hedstrand, Ulla-Carin Winter, Ylva Westerlund, Mats Adelman.

Läs mer om Triennalen på Konstfrämjandets hemsida! Länk till annan webbplats.

Härke Konstcentrum

Härke konstcentrum
23 april - 28 maj 2022

14 konstnärsskap visas i utställningen "Nu är det vår tur" med Härke konstcentrum.

Bildmontage med verk av Härke Konstcentrum

Bildmontage med verk av Härke Konstcentrum

Josefin Lindskog

Josefin Lindskog
23 april - 28 maj 2022
Arrangör: Härnösands Konstförening.

Utställningen ”SER DU MIG NU” tar avstamp i storskaligt tecknande som rör sig vidare in i skulpturala objekt.
Konstnärskapet är självbiografiskt med kroppen som redskap och motiv. Verken speglar de ständiga
skeenden som pågår inuti och omkring oss, djupt personligt och samtidigt påträngande politiskt.

Verk av Josefin Lindskog

Verk av Josefin Lindskog

Qvistska Samlingen
12 april - 28 maj 2022
Utställningsmontrarna i ”Rosa rummet” har uppdaterats inför påskhelgen med blomstrande föremål som påminner oss om vårens intåg. Säg även hej till ”Gula rummet” som fyllts med konst från samlingens Norrlandsmålare. Naturligtvis finns även vår Matisse och Chagall att njuta av i entrérummet!

Smörask ur Qvistska Samlingen

Smörask ur Qvistska Samlingen.

IN MEMORIA 30 april - 28 maj 2022
Christer Carlstedt, Janne Björkman, och Ivan Bergdahl.

Ur våra konstsamlingar lyfter vi nu fram tre konstnärsskap som ligger oss
varmt om hjärtat och som alla gick ur tiden 2021. Tack för er konst!

IN MEMOARIA

Utställningen "IN MEMORIA" i lokal Hall Agrell.

Per Elof Nilsson Ricklund

Per Elof Nilsson Ricklund
17 mars - 16 april 2022

I utställningssalarna på plan två visar Härnösands Konstförening utställningen ”Speglingar och Samtal”. I utställningen visas ett storlaget samtida renässansmåleri av konstnären Per Elof Nilsson Ricklund.

Fotografi där konstnären Per Elof Ricklund målar i en ateljé.

Konstnären Per Elof Ricklund.

“Målningen kan bjuda på motstånd från början, om så är fallet innebär det sannolikt att du betraktare har fått uppleva något som liknar min resa när jag skapat den. Ge konsten tid, för det är då den verkligen ger något tillbaka”

Alexandra Matthews

Alexandra Matthews
17 mars - 16 april 2022

I galleriet på plan ett visas måleri av Alexandra Matthews. Matthews ställde ut för stängda dörrar 2020/2021 under pandemins restriktioner och glädjen är nu stor att ge besökarna chansen att uppleva hennes nya utställning med öppna dörrar!

Del av verk av Alexandra Matthews

Del av verk av Alexandra Matthews.

”Mitt måleri handlar mycket om att försöka återberätta den inre blicken, det ogripbara universum vårt inre består av, det ingen annan kan se än jag, det inre öppna ändlösa landskapet bortom det fysiska verkliga så som vi annars ser det...”

Konstveckor - Barn & ung

Konstveckor - barn & ung
18 februari - 12 mars 2022

Barn och unga i Härnösands kommun fyller konsthallen med sina verk! I år har eleverna på olika sätt inspirerats av offentliga konstverk i Härnösand.

Elev på Solenskolan har inspirerats av det offentliga konstverket "Akvarium" av Paulina Reficul.

Elev på Solenskolan har inspirerats av det offentliga konstverket "Akvarium" av Paulina Reficul.

Susanna Salifou Nygren och Vanja Gyllensköld

"SVAJS"
Susanna Salifou Nygren och Vanja Gyllensköld.
Utställningen pågår
2 december 2021 - 22 januari 2022. Arrangör: Härnösands Konsthall.

Del av två verk av Vanja Gyllensköld och Susanna Salifou Nygren

Del av två verk av konstnärerna Vanja Gyllensköld och Susanna Salifou Nygren

Mia Rogersdotter Gran

Mia Rogersdotter Gran
"Ädno / Älven / The River"
Utställningen pågår 2 december 2021 - 22 januari 2022 och arrangeras av Härnösands Konstförening..

Fotografi av konstnären Mia Rogersdotter Gran

Del av fotografi av Mia Rogersdotter Gran.

Herman Lohe

Herman Lohe
"Avec le Temps"
10 september - 13 november 2021. Utställningen arrangerades av Härnösands Konstförening.

Verk av konstnären Herman Lohe

Verk av Herman Lohe.

Oscar Kaleva Karlsson

Oscar Kaleva Karlsson 
"Ut ur vår hjässa"
10 september - 13 november 2021 och arrangerades av Härnösands Konsthall.

Verk av konstnären Oscar Kaleva Karlsson

Verk av Oscar Kaleva Karlsson

Emille de Blanche

Emille de Blanche
"Passager"

Utställningen pågår 9 juni - 21 augusti 2021 och arrangeras av Härnösands Konsthall.

Emille de Blanche´s abstrakta skulpturer undersöker teman om plats och minne och individens relation till sin omgivning.

Målning av konstnären Olof Ahlström

Verk av Emille de Blanche

Johan Mauritzson

Johan Mauritzson
"Nattens frukter"

Utställningen pågår 9 juni - 21 augusti 2021 och arrangeras av Härnösands Konsthall.

I utställningen "Nattens frukter" visar konstnären akvarell, skulptur och måleri. Johan är utbildad vid Konstfack, avdelning för Måleri, Master of Fine Art 1984-1989 och är nu verksam i Härnösand.

Närbild av May Lindholms skulptur

Verk av Johan Mauritzson

May Lindholm

May Lindholm
"Dansarna"

Utställningen pågår 24 april - 29 maj 2021 och arrangeras av Härnösands Konsthall.

Närbild av May Lindholms skulptur

Del av skulptur av May Lindholm

Mer om utställningen

Det som pågår

Jag arbetar med material, och kroppen är spännande. Kroppslighet som i mänsklig kropp med alla dess igenkännbara uttryck. Som om en kan känna igen det fysiskt. Dansarna är det som pågår när en försöker leva och hantera sårbarhet.

Inför arbetet med utställningen besökte jag flera dansföreställningar för att leta efter var agensen gör sig tydligast uttryck i kroppen. Agensen som förmåga till initiativ eller handling. Trampdynorna är viktiga, kontakten med underlaget. De mörka skulpturerna har kropp och dansar i rummet, de färgstarka skulptu-rerna håller tappert leendet uppe. Kraften som ligger i det nedstämda, förtvivlan som ligger i leendet. Dansarna tar ansvar socialt och för sig själv.

Detta är en möjlig förklaring till vad min utställning är och handlar om.
Jag kanske ändrar mig.

Olof Ahlström

Olof Ahlström
"Sol bakom allt"

Utställningen pågår 24 april - 29 maj 2021 och arrangeras av Härnösands Konstförening.

 

Målning av konstnären Olof Ahlström

Verk av Olof Ahlström

Mer om utställningen

Ett mörkt tyst rum. Så tänker jag mig den tomma duken. Den första försiktiga frågan, inget svar. Ett till färgfält, inget svar. Många fraser efter varandra, inga svar. Plötsligt detta intressanta ögonblick när målningen ”vaknar”. Något har inträffat, formationerna av färg har blivit tillräckligt många, mötena tillräckligt komplexa. Kritisk massa uppnådd. Ett svar. Så börjar en annan process, ett växande utbyte med målningen. Ett värde har uppstått, ett innehåll. Men också något som kan förstöras. Man testar en idé och får genast svar.

Jag har alltid intresserats av själva påläggningen av färg, materialet och ytan. Struktur och textur överlag har alltid funnits där. Ett arv från min pappa, också konstnär, också fullt upptagen med strukturer och ytor. Jag läste arkeologi vid Umeå universitet för tjugofem år sedan. Inte för att jag ville bli arkeolog utan för att det var intressant ur ett konstnärligt perspektiv. Stratifiering, lager av information fast under ytan och fast i tiden. Dolt. Mitt måleriska uttryck har ändrats över tid men den grundläggande fascinationen av bildytan har bestått.

Min grundtanke inför denna utställning var ett stort, färgrikt måleri. Med nya idéer att testa följt av många misslyckanden men med löfte om oväntade ingångar till nya uttryck. Motivationen och disciplinen fanns där och måleriet kändes inspirerande.

Plötsligt tog allt stopp. Livet rev upp den sköra väv vi vaggas i. Pappa tog en sista bild dagen efter beskedet. Ett foto av en solnedgång. ”Sol bakom allt” kallade han den. Sju dagar senare var allt över. Dagen före julafton somnade han in. Allt sattes på paus. Livet, familjen, konsten och mitt i allt; arbetet med en utställning som måste färdigställas. Utan kraft att återgå till ateljén. Pappa var ju också konstnär och måleriet vår gemensamma yta. Ett unikt band i vår relation. Men det fanns en väg tillbaka till ateljén. En målning jag kunde måla, var tvungen måla. Det fortsatta arbetet med utställningen fick en ny betydelse. Allt bytte fokus.

Så började ett stilla måleri, en stilla gråt. Ett sista samtal om konst, om vår konst och om allt jag fått. En sorgeprocess i en källarateljé under vinternätter. Ett farväl.

Tack för allt. Sol bakom allt.

Elme Ämting-Selja

Elme Ämting-Selja
"Melas chole"

Utställningen pågår 18 mars - 17 april 2021 och arrangeras av Härnösands Konstförening.

I utställningen undersöker konstnären Elme Ämting-Selja hur vi ser på och har sett på psykisk sjukdom och ohälsa.

Skulptur mot svart bakgrund av konstnären Elme Ämting

Verk av Elme Ämting-Selja

Mer om utställningen

Melas chole betyder svart galla. Förr i tiden trodde människorna att det var överskott av den svarta gallan i kroppen som orsakade depression (melankoli).

I utställningen Melas chole undersöker konstnären Elme Ämting-Selja hur vi ser på och har sett på psykisk sjukdom och ohälsa. Genom sina skulpturer berättar hon om olika mentala tillstånd och historiska behandlingsmetoder.

Johan Andersson

Johan Andersson
"Det vita huset"

Utställningen pågår 18 mars - 17 april 2021 och arrangeras av Härnösands Konsthall.

Konstverk föreställande ett vitt hus av Johan Andersson

Del av verk av Johan Andersson

Mer om utställningen

"Något jag tänker mycket på är längtan efter tillhörighet å ena sidan och att hålla världen på avstånd å andra sidan".

Stillheten och tystnaden i Anderssons utställning "Det vita huset" är framträdande, verken i salarna på Härnösands Konsthall skapar en stilla, nära på sakral känsla. Målningarna är laddade med ett visst mått av gåtfullhet vilket kan öppna upp för olika tolkningar av verkens stämningar. Bjuder målningarna in till kontemplation eller framkallas kanske en känsla av ensamhet? Inbjuden eller utelåst, skyddad eller instängd, ro eller oro.

Johan Andersson arbetar med måleri men hans arbete utgår ofta från små fotografier hämtade i den egna närmiljön. Strävan är att målningarna ska vara öppna och erbjuda en möjlighet till olika tolkningar. Ett tillvägagångssätt han arbetat med sig av i nära 15 år. Då, till en början, var Anderssons palett mörkare, färgstark och mer driven i konstrast. Hans utveckling har dock gått mot ett ljusare uttryck till att nu, i perfektion, ha landat i verk med en starkt urblekt färgskala och konstraster som snarare är under- än överdrivna. Verk där ljuset, balansen mellan skärpa och oskärpa, mellan tydlighet och otydlighet på olika plan är central. Verk som vid första anblick kan te sig skira men som vid fortsatt betraktande växer, skärps och får kropp. Samlandet av motiv och idéer är ständigt pågående och många gånger kan ett motiv gro länge i konstnärens medvetande innan lösningen om hur detta ska ta sig ut på duken visar sig.

"Jag strävar efter att det ska vara ömsint målat".

Den mänskliga gestalten i Anderssons måleri är ofta bortvänd från oss betraktare, en spegling av konstnärens fundering över motsatsförhållandet i att vilja hålla världen på avstånd men längta efter tillhörighet kanske. Nära oss betraktare men ändå helt distanserad.
Utsnitten med händer i närbild berättar också för oss om en mänsklig närvaro, ett ömsint måleri, ett slags porträtt men i detalj.

"Det finns inget absolut i mina verk, ingen konkret sanning".

Johan Andersson är född 1967, verksam i Stockholm
och utbildad vid Kungliga Konsthögskolan.

Konstveckor för barn & unga

Konstveckor för barn & unga
19 februari - 13 mars 2021

I utställningen visas verk av skolelever i Härnösands kommun. Se även verken som alla elever i årskurs 4 skapat under workshops tillsammans med konstnärerna Elme Ämting och Maria Sundström.

Konstverk i vävteknik skapat av elev i Härnösands kommun

Verk av elev på Brännaskolan i årskurs 5

Alexandra Matthews

Alexandra Matthews
Måleri
27 november 2020 - 23 januari 2021

Matthews visar en stark och kraftfull utställning och fyller rummen med mäktiga landskap.

”Jag vill förmedla den metafysiska och subtila biten av livet i det jag målar. En slags osynlig världsbild.”

Martin Skimutis

Martin Skimutis
Miniatyrobjekt
27 november 2020 - 23 januari 2021

Fettproppen är den tredje utställningen i en pågående undersökning kring Sverige och våra gemensamma rum. Titeln är hämtad från en kampanj av Göteborgs Stad som hade till syfte att få bort fettet i rören under våra städer. De fettrester vi spolar ner som bit för bit växer samman och slutligen blir en tålig klump. I spänningen mellan myndigheternas kommunikationsplaner, egenansvar och gemenskap utforskar Skimutis återigen samhällskroppen. Proppen är den ackumulerade restprodukten av den, notan om man så vill för människors livsprojekt och drömmar om ett gott liv. En betraktelse av ett liberalt samhälle där den fria viljan står högst i kurs och glappet mellan individ och kollektiv växer.

Konstverken ger oss tillträde till gallerian i ABC-staden – arbete, bostad och centrum. Vi får träda in i hissfoajéer, duschrum och andra gemensamma miljöer. Längs de långa skåpraderna byter vi
oskyddat om inför varandra och på socialmottaget står vi i kö för att brista ut i gråt. Verken låter oss också se vad som finns bakom dörren i vänthallen, under marken på perrongen och i skogsdungen. Utställningen bygger vidare på konstnärens tidigare tankar kring kommun och byråkrati. Där begrepp som avreglering, biblioteksavgift, utveckling, produktion, tillväxt, skräck och fasa stått i centrum.

Martin Skimutis har i flera år ägnat sitt konstnärliga projekt åt samhällets identitet i relation till gemensamma platsers konstitution, ofta med utgångspunkt i människans konstruerade rum. Processen kan börja i en inredningsdetalj eller kanske ett visst golvs materialitet där en kontextualisering skrev gradvis och parallellt. Tidigare större utställningar inom ramen för projektet
är ”In Transit” som visades på Göteborgs konstförening år 2019 och dessförinnan ”Underjord” som visades på Konstepidemin i Göteborg år 2017. Underjord var en av flera vid den tiden samarbeten med konstnären Christian Bjärgö.

Fettproppen består av elva verk som är skapade under 2020 för utställningen på Härnösands
konsthall.

konstsamtal med Lisa Persson Baagøe

Lisa Persson Baggǿe målar.

Härnösands Konstförening

Lisa Persson Baagøe ”Tillsammans” 5 september – 7 november 2020.

- Hallå där Lisa!
Där sitter du i din ateljé och målar!

Lisas svar:
- Ja jag arbetar i min ateljé som ligger i Sockerbruket vid Röda Sten i Göteborg. Jag sitter ofta på golvet precis som när jag var liten och stafflierna får stå i förrådet.

Färgskalan är ofta lite dämpad, det tycker jag om, och innehåller ofta jordfärger med inslag av svärta av kol eller med pensel. Jag har märkt att jag undermedvetet påverkas av årstiderna och graden av ljus omkring mig. När våren kommer är det ofta ljusa lätta toner, liksom en längtan efter att livet vaknar igen. I somras då jag själv badade och dök en del så blev målningarna klarblå. Kleinblå du vet? Även min garderob blev alltmer starkt blå. Om hösten blir bilderna ofta mustigare och det syns på utställningen i konsthallen. Det finns många gula målningar där. Mina bilder blir ofta något enfärgade. Dvs jag har en huvudkulör och leker med svärta och ljus mer än komplementfärger (även om toner av dessa naturligtvis finns om man letar lite).

-Målningarna drar oss in i bilden. Det upplevs som att du zoomar? – vi ser inte hela gestalterna. Berätta om det.

Lisas svar:
- Gestalterna är inga personer i kött och blod egentligen, utan dessa får representera oss människor istället. Ja kanske är det mig själv? Jag har alltid strävat efter att förenkla min bild utan att förlora den känsla eller sinnesstämning som jag vill förmedla. Att med så få detaljer som möjligt få bilden klar och kännas självklar på något sätt. Nu låter det kanske som om den målar sig själv – eller som om jag vill ta genvägar genom att stanna vid skissen. Så är det inte. I början har bilderna alldeles för många detaljer och färger men sedan börjar jag reducera, ta bort, lugna ner. Underliggande lager framträder ibland och skimrar igenom. Men det är ett sökande efter ett måleri som har teckningens enkelhet där betraktarens blick fyller i resten. Se Skagerfors måleri till exempel. I ett virrvarr finns teckningen och en äkthet. Kontraster som svärta/ljus, yta/djup, teckning/måleri.

När jag gick upp i format för ett antal år sedan så var det befriande. Den tillfälliga målarkrampen jag då hade– som jag tror att alla som skapar drabbas av ibland– släppte och istället för att kämpa blev det lustfyllt att arbeta med bilderna igen. Plötsligt slapp jag bråka med detaljer som hör till ett måleri jag inte strävar efter att uppnå och kunde använda hela kroppen och större verktyg när jag arbetade på bilden. Jag ökade även upp figuren / figurerna i bilden. Jag märkte att bilden blev mer intressant när jag få komma närmare inpå och bildytan fick tydligare uppdelning. Det kämpar jag fortfarande med.

- Man kan förledas att tänka att det alltid är harmoni i dina verk? Berätta!

Lisas svar:
- Ja i vissa bilder är det säkert så. Men det finns även bilder som kan upplevas som vemodiga eller allvarliga. Jag hoppas däremot de inte ger mörka tankar utan tvärtom. För det mesta handlar nämligen mina bilder om inre ro, längtan, hopp och tröst. Glädje och livslust, till och med. Intrycken och inspirationen får jag via de människor jag möter, världsläget och mina egna tankar kring allt som sker. Självklart spelar det in hur jag känner mig när jag går in i ateljén. Det finns ju med när jag målar och det kan verkligen växla flera gånger innan en bild är klar. Däremot behöver inte bilderna spegla min egen privata verklighet utan jag ser det som tolkningar av att vara människa. Ögonblicksbilder och skärvor av berättelser som vi alla kan känna igen oss i.

Digital visning av utställningen "Posthuman Portraits" av Anna Norvell

Textad version.

Digital visning av utställningen "Tillsammans" av Lisa Persson Baagøe

Lisa Persson Baagøe
"Tillsammans"
Måleri
5 september - 7 november 2020

Spår av liv under ytan. Skärvor av en berättelse.

I Baagøes måleri är teckningen, linjen och svärtan det viktiga. Färgerna, som ofta är något dämpade är underordnade. Upptäcktsfärden med kolet är en del av processen.

Tekniken är vattenlöslig olja och kol på duk. Måleriet är intuitivt med små snabba beslut hela tiden, menar Baagøe. ”Jag vänder, skrapar, torkar bort... ibland ångrar jag mig direkt men det försöket kan senare visa sig vara ett lyckokast. Blir det för vackert är det inte intressant nog.”

Textad version.

Anna Norvell

Anna Norvell
"Posthuman Portraits"
Måleri
5 september - 7 november 2020

Norvells tillvägagångssätt i konstnärskapet är mycket ambitiöst. Långt innan de fysiska verken skapas pågår ett intensivt forskningsarbete kring de begrepp eller den idé som konstnären utgår från. De stora frågorna är ofta det som intresserar Norvell och i detta projekt behandlar hon en oro för klimatet, för vår värld och hur människan beter sig i den. Verken i Posthuman Portraits har en ödesmättad underton, skirt porträtterat i den för Norvell typiska surrealistiska realism som hon gjort till sin.

”Mina projekt handlar om det jag inte riktigt förstår eller vet hur jag ska förhålla mig till."

En del av begreppet posthuman som Norvell undersökt är posthumanismens kritik av humanismen – att den senare nästan alltid är uppbyggd med en vit, heterosexuell man i centrum. Vilka konsekvenser skapar det för andra livsformer på planeten? Vilka värnas av humanismens vackra tankar och vad eller vilka lämnas utanför?

Malin Hederus, Karin Lundgren Tallinger, Åsa Pärson och Stefan Uhlinder

Malin Hederus
Karin Lundgren Tallinger
Åsa Pärson
Stefan Uhlinder
"Rågång"
11 juni - 22 augusti 2020
Textil

Anna Erlandsson

Anna Erlandsson
"Avbruten och nedbruten (och min längtan till Finland)
24 april - 30 maj 2020
Teckning, skulptur

"Varje år sen 10 år tillbaka korsar jag Finland på skidor. Antingen från öst till väst eller från syd till norr. Ofta med ett konstprojekt involverat. 2018 skulle jag åka från finska viken i syd till Barents hav i norr. Det skulle ta 5 veckor och jag var väl förberedd. Efter fyra dagar bröt jag armen. Högerarmen. Oerhört besviken fick jag avbryta och åka hem. Väl hemma blev jag tvungen att operera armen. Eftersom jag är högerhänt blev jag frustrerad och fruktansvärt rastlös. Då började jag teckna med vänsterhand. Jag tecknade av mig min besvikelse. Efter ett tag kunde jag använda högerhanden lite, och sen allt mer. Jag tecknade nästan all vaken tid."

Dessa teckningar och ett antal sk "Betongnoveller" visas nu på Härnösands Konsthall. Betongnovellerna är skulpturer bestående av kitschiga och lite pretentiösa porslinsfigurer, ofta funna på loppis och fastgjutna i betong, vilket skapar ett nytt sammanhang och innehåll. Inte sällan med lite vridet ifrågasättande.

Kollektiva Konstnärsverkstan c/o Konsthallen

Kollektiva Konstnärsverkstan c/o Konsthallen
24 april - 30 maj 2020

19 konstnärer, 19 verk. Kollektiva Konstnärsverkstan Härnösand i samarbete med Konsthallen. En utställning som bjuder på en mängd tekniker och spännande uttryck. Utställningen hade digital vernissage på World Art Day den 15 april och är nu öppen för besökare.

Inger Bergström och Marie Holmgren

Inger Bergström
Marie Holmgren
"Objekt"
12 mars - 11 april 2020

”Att arbeta med ett konstnärligt objekt, eller att som betraktare möta det, kan sägas kräva att det till synes självklara och kanske mest förväntade träder tillbaka. Osäkerheten kan till och med vara en förutsättning för att se något på nytt.”

I Inger Bergströms och Marie Holmgrens utställning möts vi av saker vi har omkring oss i vardagen, i naturen såväl som i hemmet, men här lyfts objekten fram som något annat än just det vi känner dem som. De igenkännbara delarna har transformerats vidare till något annat. Något tycks ha hänt, det bekanta framstår som främmande.

Utgångspunkten till konstnärernas samarbete har varit ett intresse av att gemensamt reflektera över det konstnärliga görandet – en process som kan beskrivas som i många aspekter öppen och osäker. Vi kan inte veta, och bör inte veta, exakt vad handlandet kommer att leda till.

Två flätor på tyg

Verk av Inger Bergström och Marie Holmgren

Fredrik Wimmercranz

Fredrik Wimmercranz
"Inga konstigheter"
12 mars - 11 april 2020

 "En bra dag i ateljén har sällan några frågetecken. Det finns inga krav på att det ska bli bra eller att det ska bli på ett visst sätt. Verket visar hur det vill bli. Jag tvingar inte måleriet åt något bestämt håll."

Wimmercranz måleri har alltid haft en stadig grund i det föreställande. Att ha någonting att tolka, att utgå ifrån, gör det lättare att veta hur saker kan sättas ur spel. Många gånger används ett ansikte som en mall för former men det är aldrig viktigt att veta vem det är. Komposition, färg och form är kärnan. Att beskriva hur former beter sig i ljus är centralt i hans arbete men ofta sätts det i kontrast till fantasin med inslag som inte alls följer några regler.


Målat färgglatt porträtt av kvinna

Målning av Fredrik Wimmercranz

Staffan Westerlund

Staffan Westerlund
"Närkontakt"
7 dec 2019 - 25 jan 2020

Måleriet är motivet, förklarar Staffan Westerlund.

Platsen och ickeplatsen är utgångspunkten. Att se nya samband, bortom de befintliga, invanda och fördomsfulla, är ambitionen. Kärleken till livet, det levande, är drivkraften.

Ett hus på en kulle. Oljemålning av Staffan Westerlund.

Utgångspunkt i mina arbeten är något jag känner igen, platser och omständigheter jag identifierar mig med och kanske bearbetat tidigare men inte blivit klar över.

I måleriet söker jag den kraft som naturen själv skapar till synes utan mening, utan plan.

I barndomen var skogen alltid en tillåten och inbjudande lekplats. En plats att återvända till för att se och uppleva förändring. När jag idag går ut i skogen är jag fortfarande lekfull och nyfiken. Lägger märke till detaljer, ljud, reflektioner, naturens virrvarr och dofter.

Ständigt medveten om att allt är hotat av trivialiteter, utsläpp, krig och synsätt.

Måleriet är för mig en motståndshandling, som både plan och improvisation.

Jill Lindström

Jill Lindström
"Föreställningen"
7 dec 2019 - 25 jan 2020

I Jill Lindströms verk undersöker hon hur kunskap och idéer skapas och förmedlas.

I arbetet med installationer, skulptur, målning, video och text tänjer hon på materialens möjligheter och ifrågasätter etablerade system. Allvar, humor och slump spelar lika stor roll.

Ett konstverk av Jill Lindström.

Lindström erbjuder konkreta föreställningar i form av videoprojektioner i små tält av rispapper. Tälten är placerade på träkonstruktioner som för tankarna till de metallvagnar som en gång i tiden var avsedd för filmprojektorerna i landets skolor. Förväntansfulla elever såg fram emot en stund i mörkret framför en undervisningsfilm från Läromedelscentralen. I Lindströms videoverk är inte kunskapsförmedling det väsentliga, utan samtalet om hur vi föreställer oss världen och var dessa tankar kommer ifrån. Centralt är ordet ”Föreställningens” dubbla betydelse.

Jill Lindström har sin ateljé på Konstepidemin i Göteborg.

"Vår stad"

"Vår stad"
7 dec 2019 - 25 jan 2020

Konstverk och dokumentärfotografi med tema Härnösand.

Bonad föreställandes kända byggnader i Härnösand

Hall Agrell "Objekt"

Objekt
4 mars - 9 april 2022 i Hall Agrell.

Välkommen in och upplev objekt ur kommunens samtidskonstsamlingar. Majoriteten av de verk som visas i utställningen har förvarats i konstförråd under lång tid, så det är med stor glädje som konstverken äntligen får se dagens ljus!

Se verk av bland annat: Jonas Lundqvist, Gunnel Oldenmark, Nina Bondeson och Mats de Wahl.

Bildmontage med verk av objekt i utställningen.

Bildmontage med verk av objekt i utställningen.

Hall Agrell "Bengt Lindström"

POPUP - Bengt Lindström
12 - 18 april 2022 i vår lokal Hall Agrell.
(Invigning 12 april kl. 18:00 - 20:00).

Välkommen till popuputställningen ”Bengt Lindström och den offentliga konsten”. En nyproducerad film av Petter Österlund visas på konsthallen tillsammans med originalverk av Bengt Lindström ur kommunens samlingar samt inlån.

Del av affisch med detalj en av Bengt Lindströms skulpturer.

”Bengt Lindström och den offentliga konsten”.