2019

Här kan du läsa om Konsthallens utställningar från 2019.

Staffan Westerlund
"Närkontakt"
7 dec 2019 - 25 jan 2020

Måleriet är motivet, förklarar Staffan Westerlund.

Platsen och ickeplatsen är utgångspunkten. Att se nya samband, bortom de befintliga, invanda och fördomsfulla, är ambitionen. Kärleken till livet, det levande, är drivkraften.

Ett hus på en kulle. Oljemålning av Staffan Westerlund.

Utgångspunkt i mina arbeten är något jag känner igen, platser och omständigheter jag identifierar mig med och kanske bearbetat tidigare men inte blivit klar över.

I måleriet söker jag den kraft som naturen själv skapar till synes utan mening, utan plan.

I barndomen var skogen alltid en tillåten och inbjudande lekplats. En plats att återvända till för att se och uppleva förändring. När jag idag går ut i skogen är jag fortfarande lekfull och nyfiken. Lägger märke till detaljer, ljud, reflektioner, naturens virrvarr och dofter.

Ständigt medveten om att allt är hotat av trivialiteter, utsläpp, krig och synsätt.

Måleriet är för mig en motståndshandling, som både plan och improvisation.

Jill Lindström

Jill Lindström
"Föreställningen"
7 dec 2019 - 25 jan 2020

I Jill Lindströms verk undersöker hon hur kunskap och idéer skapas och förmedlas.

I arbetet med installationer, skulptur, målning, video och text tänjer hon på materialens möjligheter och ifrågasätter etablerade system. Allvar, humor och slump spelar lika stor roll.

Ett konstverk av Jill Lindström.

Lindström erbjuder konkreta föreställningar i form av videoprojektioner i små tält av rispapper. Tälten är placerade på träkonstruktioner som för tankarna till de metallvagnar som en gång i tiden var avsedd för filmprojektorerna i landets skolor. Förväntansfulla elever såg fram emot en stund i mörkret framför en undervisningsfilm från Läromedelscentralen. I Lindströms videoverk är inte kunskapsförmedling det väsentliga, utan samtalet om hur vi föreställer oss världen och var dessa tankar kommer ifrån. Centralt är ordet ”Föreställningens” dubbla betydelse.

Jill Lindström har sin ateljé på Konstepidemin i Göteborg.

"Vår stad"

"Vår stad"
7 dec 2019 - 25 jan 2020

Konstverk och dokumentärfotografi med tema Härnösand.

Bonad föreställandes kända byggnader i Härnösand

Ina Palm

Ina Palm
"Det gäller livet"
Installation
31 oktober - 30 november 2019.


Bild på installationen Vox humana, en tratt i form av en flera meter lång slingrig grön stjälk med en röd blomma.

Verk av Ina Palm.

Marianne Degerman

Marianne Degerman
"Speglingar"
Måleri och skulptur
31 oktober - 30 november 2019.

Utställningen arrangeras av Härnösands Konstförening.

Målning som avbildar ett rum med solljus som kommer in genom fönstren, huvudfärger är blått, vitt, grått och gult.

Verk av Marianne Degerman

Sandra Mozard

Sandra Mozard
"Get in Shape"
Installation
3 - 19 oktober 2019.

Utställningen arrangeras av Härnösands Konsthall i samarbete med Region Västernorrland.

Bild från verket Get in shape av Sandra Mozard. Grafiska händer och texter huller om buller i en färgkavalkad.

Verk av Sandra Mozard.

"Jag vill berätta något annat, om att söka förändring, leta en identitet, att hitta vem man är, att våga fortsätta förändras."

Konstnären Sandra Mozard visar verket "Get in shape" som bjuder in besökaren till att bokstavligen kliva in i konsten, en installation där ord, ljus, ljud och form får växelverka i en animering med olika grafiska uttryck. Verket producerades för Konst i Västernorrlands projekt Konstnär i kommun (Kik) och visades i sitt uruppförande i utställningen Konstinjektion II på Västernorrlands museum. Verket visas nu i ny tappning på Härnösands Konsthall.

Konstnär i Kommun (Kik) är en resurs som Konst Västernorrland, i syfte att sprida intresse för samtida konst, erbjuder Regionens kommuner tillgång till en konstnär under en begränsad tid. Konstnärer bjuds in att söka uppdraget genom en utlysning. Kik ambulerar mellan regionens sju kommuner och för varje utlysning sätts ett särskilt tema. De nyproducerade verken visas i en utställning tillgänglig för regionens invånare.

 

Stefan Markström

Stefan Markström
Måleri och skulptur
7 september - 19 oktober 2019.

Utställningen arrangeras av Härnösands Konstförening.

Verk av Mark Frygell.

Verk av Stefan Markström.

"Det låter lite abstrakt när man säger "natur som idé" men det jag menar är att dels så finns det konkret natur där ute som går att besöka och peka ut på en karta, dels så finns en inre bild eller idé om natur. En utforskning och gestaltning av naturens komplexa kombination av slump och ordning". Stefan Markström

Inför den här utställningen har Stefan Markström arbetat med avskalade bilder av natur. Målningarna och skulpturerna har kommit till och tagit form ur natur som idé och de möjligheter som materialen ger.

Erik Berglin

Erik Berglin
"Ignavus Auspex"
7 september - 19 oktober 2019.

Utställningen arrangeras av Härnösands konsthall.

Beskuret verk av Magdolna Szabó.

Verk av Erik Berglin.

"Genom att skapa artificiella landskap till fåglar försöker jag förskjuta syftet med bilderna, samtidigt som de behåller karaktären av att vara naturbilder. Jag eftersträvar ofta ett bildspråk som utger sig för att vara något som det inte är och vid närmare betraktande förstår man att det är någonting som inte stämmer."
Erik Berglin

Ignavus Auspex är en påhittad sammansättning av två latinska uttryck som på svenska blir något i stil med "den late betraktaren av fåglar", vilket ger betraktaren en smått humoristisk ledtråd till Berglins utgångspunkt för sitt arbete. Bilderna som ligger till grund för verken i utställningen kommer från olika ornitologiska hemsidor, allmänna fågelavbildningar vars syfte är att beskriva specifika fågelarter.

Sture Månsson

Sture Månsson
"Bortom vägen"
27 april – 1 juni 2019.

Utställningen arrangeras av Härnösands Konsthall.


Bildmontage med föremål i utställningen.

Verk av Sture Månsson.

Karin Hesse

Karin Hesse
"Måleri" 27 april – 1 juni 2019.

Utställningen arrangeras av Härnösands Konstförening.

Bildmontage med föremål i utställningen.

Verk av Karin Hesse.

"Hitta djuren"

"Hitta djuren"
Utställning i lokal Hall Agrell med verk ur kommunens konstsamling från åren 1957 – 2018.

Utställningen visas från 15 februari - 1 juni 2019.

Bildmontage med verk av Marc Chagall och Henri Matisse

Montage med verk i utställningen "Hitta djuren".

Daniel Franzén

Daniel Franzén
"Daniel & JAG" 14 mars - 20 april 2019.

Utställningen arrangeras av Härnösands konsthall.

Bildmontage med föremål i utställningen.

Utställning med Daniel Franzén. Foto till vänster: Savva Ernst Günther.

Lotta Söder

Lotta Söder
"Måleri och glas"
14 mars - 20 april 2019.

Utställningen arrangeras av Härnösands Konstförening.

Bildmontage med föremål i utställningen.

Utställning med Lotta Söder.

"Dukat till fest"

"Dukat till fest"
Utställning med Qvistska Samlingen.
Visas fram till 2 mars 2019.

En festlig installation att uppleva och inspireras av. I utställningen visas föremål i glas, mässing, silver och tenn. Se även våra gnistrande vinterlandskap av Pelle Molin (1864-1896) och Karl Nordström (1855-1923).

Bildmontage med föremål i utställningen.

Bildmontage med föremål i utställningen.

"Franska Mästare"

"Franska Mästare"
Utställning med Qvistska Samlingen.

Ur samlingen visas några av 1900-talets mest omtalade konstnärer. Se verk av Henri Matisse, Pablo Picasso, Marc Chagall och Andre Derain.

Bildmontage med verk av Marc Chagall och Henri Matisse

Montage med verk av Marc Chagall och Henri Matisse.

Konstveckor för barn & unga

Konstveckor för barn & unga
15 februari – 2 mars 2019

I utställningen visas verk av skolelever i Härnösands kommun. Se även verken som alla elever i årskurs 6 skapat under workshops tillsammans med två konstnärer.

Verk av elever i utställningen.

Beskuret verk av elev som visas i utställningen.

Fredrik Helander

Fredrik Helander
"Konstnär okänd" 
1 december 2018 - 26 januari 2019.

Konstnär okänd är ett konstnärligt forskningsprojekt för att återskapa en okänd konstnär, "OP:s", konstnärskap.

Verk av Fredrik Helander

Verk av Fredrik Helander.

Konstnär okänd är ett konstnärligt forskningsprojekt för att återskapa en okänd konstnär, "OP:s", konstnärskap.

Utifrån ett okänt konstverk som Fredrik Helander hittat på en auktion, signerat OP, gick han in i rollen som OP. Han satte sig in tidens tankar och det sammanhang som den okände/-a fiktiva konstnären torde ha tillkommit i.

I projektet har han skapat ett nytt liv till OP – en familj, vänkrets, utbildning och karriär. Han har även skapat verk i OP:s anda under perioden 1913 - 1937. Utifrån det liv och sammanhang som Helander har skapat åt OP har han inte kunnat bestämma om OP var en kvinna eller man. Vad är identitet och varför är den så viktig?

Annika Persson

Annika Persson
"Stigen går mej fram"
1 december 2018 - 26 januari 2019.

"För mej går natur- människa- djur in i vartannat , vi hör ihop. Detta handlar min utställning om".

Verk av Annika Persson

Verk av Annika Persson.

"Känslan och intuitionen styr mitt skapande, jag litar på min autopilot. Leran är följsam och varelserna har kommit ut ur mitt huvuds bibliotek. I ateljén provar jag mej fram, mina fynd ihop med mina skulpturer, hur de trivs tillsammans eller inte. Vill gärna bli överraskad av en oväntad kombination!

Några av mina skulpturer tecknar jag av, då kommer något ytterligare fram ur dem som leder vidare till grafiska tekniker som serigrafi och torrnål".

Härnösands fotoklubb

Härnösands fotoklubb
Fotografisk salong
6 december 2018 - 19 januari 2019.

I vår lokal "Hall Agrell" visar Härnösands fotoklubb en utställning med verk av föreningens medlemmar.

Bildmontage med verk av Härnösands Fotoklubb

Bildmontage med verk av Härnösands fotoklubb.