11 mars 2019 till 13 september 2021 kl. 00.00-00.00  OBS! Evenemangetdatumet har redan passerat!

Hälsoutmaningen 2022


Hälsoåret 2022

Passa på och äska om bidrag till att genomföra en Hälsoutmaning/Hälsofrämjande aktivitet som är möjlig att genomföra och delta i för alla!

Utmaningen består av att ni inom er enhet anordnar aktiviteter som både är anpassade utifrån rådande rekommendationer och det bör finnas alternativ som kan anpassas till arbetsförhållanden, egenskaper och förutsättningar. Ni kan äska om bidrag från HKFF för priser/gåvor till de som deltar i aktiviteten eller till redskap för att kunna genomföra aktiviteten, beskriv aktivitetens planerade genomförande vid äskandet.
Exempel: Eftersom aktiviteter inte ska ske i grupp kan en aktivitet vara att utmana sina arbetskamrater att genomföra en aktivitet som inte kräver att man samlas i grupper och att de sker på ett sätt så att man följer rådande rekommendationer avseende avstånd.

När ni anordnat en aktivitet kan ni sedan utmana andra enheter att anordna liknande aktivteter.

Utomhus aktiviteter

*Medlemskap i HKFF
Medlemsavgiften är 50 kr/år och betalas via
swish (ange namn och förvaltning): 1231704675 eller bankgiro (ange namn och förvaltning): 645-3492
Läs mer och bli medlem på www.harnosand.se/hkff och Bli medlem i HKFF - Harnosand.se Länk till annan webbplats.