Publicerad

Det här har hänt tidigare i projektet Nybron

2024 startar bygget av den nya Nybron. Men arbetet har pågått ända sedan 2021. Det här är vad som har hänt hittills.

Oktober 2023

Ett gestaltningsdokument som ska vägleda gestaltningen av bron presenteras. Se gestaltningsdokumentet härPdf, 20.1 MB. (Pdf, 20.1 MB)

Maj 2023

En ansökan om miljötillstånd lämnas in till mark- och miljödomstolen.

December 2022

Kommunfullmäktige beslutar att bron ska uppföras som en svängbro med bågar. Investeringskostnaden beräknas till 210 miljoner kronor.

Juni 2022

Efter upphandling står det klart att det blir Peab som tillsammans med kommunen ska bygga bron i en så kallad samverkansentreprenad.

Juni 2022

Kommunstyrelsen beslutar om en tioårig investeringsplan där ett byte av Nybron ingår. Enligt planen ska Nybron byggas åren 2024-2026.

November 2021

Kommunstyrelsen beslutar att ge Samhällsnämnden i uppdrag att börja arbetet med att ersätta den nuvarande Nybron med en ny bro. Detta då den befintliga bron börjar uppnå sin tekniska livslängd.