Publicerad

Nu börjar arbetet med ledningsdragning – Nybrogatan grävs upp

en trafikerad gata med många bilar

Måndag 8 januari börjar arbetet med att dra om ledningar i området kring Nybron. Det första som händer är att Nybrogatan grävs upp vilket leder till begränsad framkomlighet under cirka två veckor. Halva parkeringen på Nybrokajen stängs också av.

Det är alltså korsningen Nybrogatan/Skeppsbron som ska grävas upp allra först. Om allt går som det ska beräknas det arbetet ta två veckor och sker måndag-torsdag från tidig morgon till sen kväll.

– Periodvis kan vi bara ha ett körfält öppet och då reglerar vi trafiken med trafikljus. Vi strävar efter att ha två körfält öppna så långt det går, men framkomligheten blir förstås begränsad ändå och det kan vara bra att om möjligt välja andra vägar under de här två veckorna, säger samhällsförvaltningens chef Thomas Jenssen.

Det som också händer är att halva parkeringen på Nybrokajen (den så kallade Bolagsbryggan) stängs av då ytan behövs som uppställnings- och lagringsplats. Det är delen närmast bron det gäller och den ytan kommer att behövas under hela byggprojektet.

Fortsätter på Nybrokajen

När arbetet med vägkorsningen är klart fortsätter projektet in mot Nybrokajen där ledningarna så småningom ska gå ner i vattnet. I den delen av projektet kommer fler parkeringar på kajen tidvis att behöva stängas av. Mer information om när, hur och i vilken omfattning kommer senare.

Helt klart redan nu är att det kommer att gå att köra in och ut från Nybrokajen och längs gatstumpen blir det tillåtet att parkera under hela byggtiden. Platsen närmast Nybrogatan blir tillåten för 30 minuters parkering medan de övriga blir entimmesparkeringar.

Fakta om ledningsomläggningen

Ledningsomläggningen är det första steget i brobygget och kommer att pågå i större eller mindre omfattning under hela våren. Det är ledningar för fjärrvärme, vatten och avlopp som idag ligger för nära bron och behöver flyttas längre bort innan den nya bron kan börja byggas. Ledningarna ska så småningom med hjälp av dykare läggas i vattnet mellan Nybrokajen och Torsvik.