Publicerad

Vägarbete på Skeppsbron

En trekantig vägskylt med gul botten och röd ram. I det gula syns en vägarbetare med en spade.

Måndag 18 mars startar ett vägarbete på Skeppsbron, strax efter korsningen mot Nybrogatan. Några parkeringar längs gatan stängs av, men biltrafiken kan passera i båda riktningarna och gångtrafiken påverkas inte. Arbetet beräknas vara klart senast fredag 22 mars.

Arbetet beror på att fjärrvärmeledningarna till Restaurang Skeppet ska stängas av inför rivningen som ska ske i april. Det är alltså ett mindre område som behöver grävas upp och förutom att det blir lite smalare vägbana är det enbart parkeringarna längs gatan som påverkas.

Den tillfälliga bron

Alla delar till den tillfälliga beredskapsbron har nu anlänt från Frankrike till Härnösand och ligger lagrade på den tomma ytan mellan Dollar Store och Bondsjöleden. Den tillfälliga bron ska börja byggas den 26 augusti och beräknas vara klar cirka två veckor senare. När den är på plats kan den gamla Nybron börja rivas för att ersättas av en ny.