Publicerad

Peab bygger Nybron

fem personer står på rad

Nils-Ola Vikner, projektchef och Jörgen Eriksson, regionchef Peab, Helena Elfvendal, samhällsnämndens ordförande i Härnösand, Thomas Jenssen, förvaltningschef och Niclas Hälldahl, teknisk chef på samhällsförvaltningen.

Peab och Härnösands kommun har skrivit avtal om bygget av den nya Nybron. Investeringen är på 226 miljoner kronor och har godkänts av samhällsnämnden. Den nya bron ska vara klar i juni 2026.

De förberedande arbetena är igång sedan januari och efter sommaren kommer arbetet igång i större skala. Den 26 augusti börjar arbetet med att lägga ut en tillfällig bro och i september rivs Nybron för att ersättas av en helt ny bro.

Den nya Nybron är inspirerad av den allra första bron på platsen som byggdes i slutet av 1800-talet, en bågbro med en vridbar del i mitten för att släppa igenom båttrafiken. Men i stället för tre bågar blir det en enda.

– Vi får en ny och modern bro, inte bara tekniskt utan också utseendemässigt. Den blir ett landmärke som alla som åker på E4 genom stan kommer att lägga märke till, säger samhällsnämndens ordförande Helena Elfvendal (MP).

Utöver själva brobygget har Peab även fått i uppdrag att förstärka kajerna i anslutning till brofästet på Härnön, en investering på 21,6 miljoner kronor. Det hör ekonomiskt till projektet Skeppsbron som ska genomföras 2027-2029, men måste göras redan nu i samband med att den nya bron byggs.

– Jag är glad för att vi i denna tekniskt avancerade bro i god samverkan med Härnösands kommun hittat både ekonomiskt och hållbara lösningar för projektet samtidigt som den nya bron blir ett lyft för invånarna och de besökande till orten. Med lokala resurser bygger vi samhällsviktig infrastruktur i Härnösand, säger Jörgen Eriksson, regionchef på Peab.

flygbild över en stad med en bågbro inmonterad över ett sund

Skiss på den nya bron. Montage: Gottlieb Paludan Architects. Bakgrundsbild: Baran Hosseini.