Grundskolan

Skolförvaltningen förvaltar några donationsstiftelser som det är möjligt att söka utdelning från. Via e-tjänst kan du söka stipendium med e-legitimation.

Du har möjlighet att ansöka om stipendium från den 30 november till den 30 april.

En ansökan om stipendium ska innehålla:

 • Namn och personnummer
 • Skola och klasstillhörighet
 • Ange vilken eller vilka fonder du ansöker om stipendium ur
 • Motivering

Vid ansökan om medel ur fond, som är ämnade för framtida aktiviteter bör, om så är möjligt, ansökan innehålla:

 • Mål och syfte med stipendiet
 • Konsekvensbeskrivning
 • Vad medlen ska användas till

Övriga saker att tänka på vid ansökan:

 • Ansökan ska göras av elev eller elever
 • Ansökan ska stämma överens med fondens stadgar och urkundsföreskrifter
 • Om du inte kan logga in via e-tjänst går det att maila din ansökan till skolforvaltningen@harnosand.se

Kriterier för ansökan ur Härnösands skolfond nr 1

Stadgar
Fondens avkastning användes till förmån för eleverna vid den obligatoriska skolan i Härnösands kommun företrädesvis för:

 • Belöning eller uppmuntran av elev, som visat gott kamratskap och god samarbetsförmåga,
 • Belöning eller uppmuntran av elev, som ägnat sig åt elevvårdsarbete, teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan och därigenom bidragit till den allmänna trivseln och trevnaden i skolan,
 • Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, där andra allmänna studiemedel ej utgår,
 • Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av material, inköp av konst eller liknande,
 • Vid disposition av samfonden bör hänsyn till föreskrifterna tas i den utsträckning som finnes lämpligt.

Information för ansökan om stipendium ur Härnösands skolfond nr 1 - grundskola Pdf, 55.2 kB.

Kriterier för ansökan ur Härnösands skolfond nr 2

Stadgar
Fondens avkastning användes till förmån för eleverna vid den obligatoriska skolan i Härnösands kommun företrädesvis för:

 • Belöning eller uppmuntran av elev, som visat gott kamratskap och god samarbetsförmåga,
 • Belöning eller uppmuntran av elev, som ägnat sig åt elevvårdsarbete, teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan och därigenom bidragit till den allmänna trivseln och trevnaden i skolan,
 • Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, där andra allmänna studiemedel ej utgår,
 • Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål, förvärv av material, inköp av konst eller liknande,
 • Vid disposition av samfonden bör hänsyn till föreskrifterna tas i den utsträckning som finnes lämpligt.

Information för ansökan om stipendium ur Härnösands skolfond nr 2 - grundskola Pdf, 120.2 kB.

Kriterier för ansökan ur Johan Haslums donationsfond

Stadgar
Fondens avkastning användes till förmån för eleverna vid den obligatoriska skolan i Härnösands kommun företrädesvis för:

 • Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola åt någon ungdom inom f.d. Högsjö delkommun med företrädesrätt för barn till anställda vid Utansjö gård eller fabrik samt utbildning för industri, handel eller lantbruk. Därest ingen sökande med sistnämnd utbildning anmäler sig, må stipendium kunna utdelas för allmänna studier vid gymnasium eller universitet.

Information för ansökan om stipendium ur Johan Haslums donationsfond nr 2 - grundskola Pdf, 52.9 kB.

Kriterier för ansökan ur Fredrika Swedboms - Limnells fond

Stadgar
Fondens avkastning användes till förmån för eleverna vid den obligatoriska skolan i Härnösands kommun företrädesvis för:

 • Belöning eller uppmuntran av elev, som visat gott kamratskap och god samarbetsförmåga,
 • Belöning eller uppmuntran av elev, som ägnat sig åt elevvårdsarbete, teater eller musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan och därigenom bidragit till den allmänna trivseln och trevnaden i skolan,
 • Stipendium för fortsatt utbildning efter genomgång av obligatorisk skola, där andra allmänna studiemedel ej utgår,
 • Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,
 • Förvärv av material, inköp av konst eller liknande,
 • Vid disposition ur fonden beaktas de ursprungliga urkundsföreskrifterna så långt som möjligt, dock att manliga och kvinnliga elever likställes.

Information för ansökan om stipendium ur Fredrika Swedboms - Limnells fond - Grundskola Pdf, 53 kB.