Härnösands gymnasium

Skolförvaltningen förvaltar några donationsstiftelser som det är möjligt att söka utdelning från. Via e-tjänst kan du söka stipendium med e-legitimation.

Du har möjlighet att ansöka om stipendium från den 30 november till den 30 april.

En ansökan om stipendium ska innehålla:

 • Namn och personnummer
 • Skola och klasstillhörighet
 • Ange vilken eller vilka fonder du ansöker om stipendium ur
 • Motivering

Vid ansökan om medel ur fond som är tänkta för framtida aktiviteter bör, om så är möjligt, ansökan innehålla:

 • Mål och syfte med stipendiet
 • Konsekvensbeskrivning
 • Vad medlen ska användas till

Övriga saker att tänka på vid ansökan:

 • Ansökan ska göras av elev eller elever
 • Ansökan ska stämma överens med fondens stadgar och urkundsföreskrifter
 • Om du inte kan logga in via e-tjänst går det att maila din ansökan till skolforvaltningen@harnosand.se

Kriterier för ansökan ur Härnösands skolfond nr 3

Stadgar
Fondens avkastning användes till förmån för eleverna vid gymnasieskolan i Härnösands kommun företrädesvis för:

 • Belöning eller uppmuntran av elev, som visat gott kamratskap och god samarbetsförmåga,
 • Belöning till elev, som ägnat arbete åt elevvård, teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan och därigenom bidragit till den allmänna trevnaden,
 • Stipendier till fortsatt utbildning,
 • Studiebesök fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,
 • Förvärv av material, konst eller liknande.
 • Vid disposition av samfonden bör hänsyn till föreskrifterna i urkunder för i fonden ingående donationer tas i den utsträckning, som befinnes lämplig.

Information för ansökan om stipendium ur Härnösands skolfond nr 3 - gymnasie Pdf, 57.2 kB.

Kriterier för ansökan ur Härnösands skolfond nr 4

Stadgar
Fondens avkastning användes till förmån för eleverna vid gymnasieskolan i Härnösands kommun företrädesvis för:

 • Belöning eller uppmuntran av elev, som visat god kamratanda eller berömvärd flit,
 • Belöning till elev, som ägnat arbete åt kulturell verksamhet vid skolan,
 • Stipendium för fortsatt utbildning, företrädesvis för teologiska studier,
 • Hjälp åt elev för studier eller studieresa inom- eller utomlands,
 • Vid disposition av samfonden bör hänsyn till föreskrifterna i urkunderna för de i fonden ingående donationerna tas i den utsträckning som finnes lämplig.

Information för ansökan om stipendium ur Härnösands skolfond nr 4 - gymnasie Pdf, 118.6 kB.

Kriterier för ansökan ur J.C. Kempes minnesfond

Stadgar
Fondens avkastning användes till förmån för eleverna vid gymnasieskolan i Härnösands kommun företrädesvis för:

 • Belöning eller uppmuntran till elev, som visat gott kamratskap och god samarbetsförmåga,
 • Belöning till elev, som ägnat arbete åt elevvård, teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan och därigenom bidragit till den allmänna trevnaden,
 • Stipendier till fortsatt utbildning,
 • Studiebesök fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål,
 • Förvärv av material, konst eller liknande.
 • Vid disposition ska urkundsföreskrifterna beaktas så långt som möjligt.
 • Manliga och kvinnliga elever likställes.
 • Vid disposition ska urkundsföreskrifterna om skötsamhet och särskild studiebegåvning beaktas.

Information för ansökan om stipendium ur J.C. Kempes minnesfond Pdf, 52.9 kB.

Kriterier för ansökan ur Wilhelms Svedboms donationsfond

Stadgar
Fondens avkastning användes till förmån för eleverna vid gymnasieskolan i Härnösands kommun företrädesvis för:

 • Belöning eller uppmuntran till elev, som visat gott kamratskap och god samarbetsförmåga,
 • Belöning till elev, som ägnat arbete åt elevvård, teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan och därigenom bidragit till den allmänna trevnaden i skolan,
 • Stipendier till fortsatt utbildning,
 • Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål
 • Förvärv av material, konst eller likande,
 • Vid disposition av fonden beaktas de ursprungliga urkundsföreskrifterna så långt som möjligt, dock att manliga och kvinnliga elever likställes.

Information för ansökan om stipendium ur Wilhelms Svedboms donationsfond Pdf, 52.8 kB.

Kriterier för ansökan ur Dynäs AB donationsfond

Stadgar
Fondens avkastning användes till förmån för eleverna vid gymnasieskolan i Härnösands kommun företrädesvis för:

 • Belöning eller uppmuntran till elev, som visat gott kamratskap och god samarbetsförmåga,
 • Belöning till elev, som ägnat arbete åt elevvård, teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan och därigenom bidragit till den allmänna trevnaden i skolan,
 • Stipendier till fortsatt utbildning,
 • Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål
 • Förvärv av material, konst eller likande,
 • Vid disposition av fonden beaktas de ursprungliga urkundsföreskrifterna så långt som möjligt, dock att manliga och kvinnliga elever likställes.

Information för ansökan om stipendium ur Dynäs AB donationsfond Pdf, 52.7 kB.

Kriterier för ansökan ur Yrkesskolans donationsfond

Stadgar
Fondens avkastning användes till förmån för eleverna vid gymnasieskolan i Härnösands kommun företrädesvis för:

 • Belöning eller uppmuntran till elev, som visat gott kamratskap och god samarbetsförmåga,
 • Belöning till elev, som ägnat arbete åt elevvård, teater, musik eller annan kulturell verksamhet vid skolan och därigenom bidragit till den allmänna trevnaden i skolan,
 • Stipendier till fortsatt utbildning,
 • Studiebesök, fritidsverksamhet, kulturell verksamhet, idrottstävling eller annat för eleverna gemensamt ändamål
 • Förvärv av material, konst eller likande.

Information för ansökan om stipendium ur Yrkesskolans donationsfond Pdf, 52.7 kB.

Kriterier för ansökan ur Ingenjörsföreningen THL:s donationsfond - endast för tekniska programmet

Stadgar
Stipendium ska

 • Delas ut till elev som genomgått gymnasiet och som gjort sig förtjänt av ett stipendium. Stipendiet ska dock vara förbehållet elev som gått tekniskt program
 • Beslut om vem som ska få stipendiet fattas av rektor i samråd med två lärare som utsetts av kollegiet vid gymnasiet.
 • Egendomen ska förvaltas vid Härnösands gymnasium som sedvanlig stipendiefond. Förvaltningen och utdelning ska göras av rektor vid gymnasiet tillsammans med två av kollegiet utsedda lärare.

Information för ansökan om stipendium ur Ingenjörsföreningen THL:s donationsfond Pdf, 68.1 kB.