Miljöstipendium för förskola eller grundskola 2022

En flicka och en pojke med en korg blommor.

Kommunens miljöstipendium delas ut årligen för planerade pedagogiska projekt med ett tydligt miljösyfte.

  • Miljöstipendiet uppgår till max 24 000 kr som kan fördelas på flera sökanden.
  • Ansökan ska innehålla en beskrivning av ett planerat projekt. Specificera
    kostnad för olika delposter som ingår i den planerade insatsen.
  • Samhällsnämnden är jury.
  • Uppföljning av de åtgärder som stipendiet medfört ska rapporteras till samhällsnämnden senast november 2023.

Sista dagen för att ansöka var 1 oktober 2022.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av din ansökan.

Laglig grund för behandlingen
Avtal ska kunna fullgöras med den registrerade.

Lagringstid
För evigt.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.

Personuppgiftsansvarig
Samhällsnämnden
E-post: samhallsforvaltningen@harnosand.se

Frågor om tjänsten

Frida Hamrén
E-post: frida.hamren@harnosand.se 
Telefon: 0611-34 82 23