Härnösands kulturskola - Sidnerska donationsstiftelsen

Syftet med fondens avkastning är att det ska användas till utbildning eller bidrag till anskaffning av instrument till lovande musikstuderande uppvuxen i Härnösands kommun.

Du har möjlighet att ansöka om stipendium från den 30 november till den 30 april.

Ansökan

En ansökan om stipendium ska innehålla:

  • Namn
  • Utbildning
  • Motivering/vad medlen ska användas till

Övrigt att tänka på vid ansökan:

  • Ansökan ska göras av elev eller elever
  • Ansökan ska stämma överens med fondens stadgar och urkundsföreskrifter
  • Handskrivna ansökningar undanbedes.

Ansökan skickas till Härnösands kulturskola expedition via e-tjänst alternativt till
E-post: kulturskolan@harnosand.se

Fondens stadgar och urkundsföreskrifter

Avkastningen ska användas till stipendier för:

  • Utbildning eller bidrag till anskaffning av instrument till lovande musikstuderande uppvuxen i Härnösands kommun.

Urkundsföreskrifter

  • Användas till stipendier för utbildning av lovande sångare och musiker, som är varaktigt bosatta i Härnösands kommun, samt bidrag till lovande musiker, som är varaktigt bosatta i kommunen, för anskaffning av instrument.
  • Beslut om stipendier och bidrag meddelas av skolnämnden efter samråd, om så är möjligt, med representant för släktstödsföreningen.