Bilersättning för resor i tjänsten

Du som har 10 km eller längre till dina brukare har rätt till bilersättning.