Månadsrapport för korttidsvistelse i familj

För att möjliggöra socialförvaltningens löne- och ersättningshantering måste du redovisa de aktiviteter du utfört i uppdraget.

Dina angivna uppgifter kommer att sparas som ett underlag för att möjliggöra socialförvaltningens löne- och ersättningshantering.

Frågor om tjänsten
Uppdragssamordnare
E-post: uppdragssamordnare@harnosand.se

Personuppgiftsansvarig
Socialnämnden
E-post: socialforvaltningen@harnosand.se

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

  • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

  • 1 år

Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under rubriken Personuppgifter ovan.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.