Månadsrapport för kontaktperson

Månadsrapport syftar till att kontaktperson redovisar utförda aktiviteter med datum, tid och aktivitet för att erhålla ersättning för detta utifrån kontaktpersonsuppdragets omfattning.

Dina angivna uppgifter kommer att sparas som ett underlag för att möjliggöra socialförvaltningens löne- och ersättningshantering.

Frågor om tjänsten
Uppdragssamordnare
E-post: uppdragssamordnare@harnosand.se

Personuppgiftsansvarig
Socialnämnden
E-post: socialforvaltningen@harnosand.se

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter som behandlas

  • Namn
  • Adress
  • E-postadress
  • Personnummer
  • Telefonnummer
  • Mobilnummer

Ändamålet med behandlingen
Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas de personuppgifter som framgår av informationen ovan. Behandlingen sker i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder för handläggning av ditt ärende.

Laglig grund för behandlingen

  • En arbetsuppgift i samband med myndighetsutövning ska kunna utföras

Lagringstid

  • 1 år

Övrigt om lagringstid
Läs mer om behandling av personuppgifter under rubriken Personuppgifter ovan.

Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål rörande personuppgiftshanteringen i tjänsten kan lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten. Besök Integritetsskyddsmyndighetens hemsida för mer information om hur du lämnar klagomål och tips. Länk till annan webbplats.