Ansökan om godkännande gällande fristående verksamhet

Här kan du ansöka om godkännande och rätt till bidrag för fristående förskola, fristående fritidshem och annan pedagogisk verksamhet.

Den som söker godkännande att starta fristående förskola ska vara väl införstådd med de styrdokument, lagar och förordningar som finns för verksamheten. Sökande har ansvar för att vara väl insatt i de lagar och förordningar som gäller för att bedriva förskola samt att följa den utveckling och förändring som sker inom området.

Mot bakgrund av ny lagstiftning samt skolförvaltningens omkostnader för handläggning av ansökningar, tar Härnösands kommun ut en avgift av den som ansöker om godkännande att starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg.

Avgiften varierar beroende på prövningens omfattning/ärendetyp.

  • För handläggning av nyetablering tas en avgift ut om 35 000 kr.
  • För handläggning av utökning eller förändring av befintlig verksamhet tas en avgift på 20 000 kr.
  • För godkännande av tillfällig utökning av verksamhet tas en avgift ut om 5 000 kr.

Bilaga till ansökan om gällande fristående verksamhet Pdf, 560 kB.