Klimatanpassning

Den pågående globala uppvärmningen påverkar klimatet - såväl globalt som lokalt, i Härnösand. Filmen visar vad ett framtida klimat kan innebära.

Härnösands kommun behöver arbeta strategiskt och långsiktigt med en anpassning till bland annat ett varmare klimat med mer nederbörd. Därför har har vi tagit fram en klimatanpassningsplan som är tänkt att fungera som en ledstång i det fortsatta arbetet med klimatanpassning.

Planen har tagits fram för att klimatförändringarnas negativa konsekvenser ska bli så små som möjligt samtidigt som vi ska ta tillvara de positiva konsekvenserna på bästa sätt.

Klimatanpassningsplanen består av två delar, en kortare version (en StoryMap) och det övergripande styrdokumentet som du hittar på denna sida.

StoryMap Klimatanpassning i Härnösand

I StoryMap får du information om hur klimatet påverkar Härnösand och vad Härnösands kommunkoncern gör för att säkerställa ett fortsatt robust Härnösand i framtiden.

Läs mer: StoryMap Klimatanpassning i Härnösands kommun Länk till annan webbplats.

Klimatanpassningsplan Härnösands kommun

Det övergripande styrdokumentet beskriver mål, syfte och avgränsningar i arbetet med klimatanpassning samt hur planen tagits fram. Här hittar du även hur arbetet ska genomföras, bevakas och följas upp.

Planen är beslutad av kommunfullmäktige den 25 oktober 2021.

Läs mer: Klimatanpassningsplan Härnösands kommun Pdf, 425.7 kB.

Begreppsförklaringar

Klimatanpassning ingår i många samhällssektorer och många typer av arbeten. Det finns ett brett spektrum facktermer, uttryck och ord som brukar återkomma.

På klimatanpassning.se har ett antal ord sammanställts som brukar återkomma. Klimatanpassning.se drivs av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI, i samverkan med Myndighetsnätverket för klimatanpassning.

Läs mer: Ordlista på klimatanpassning.se Länk till annan webbplats.

Logotyper från aktörer som medfinansierat arbetet med att ta fram klimatanpassningsplanen.