Samarbeten

Härnösands kommun samarbetar med många andra aktörer på regional, nationell och internationell nivå.

Här hittar du information om urval aktuella samarbeten där Härnösands kommun medverkar.

En man och två kvinnor som pratar.

Världens äldsta kommunnätverk för hållbar utveckling. Ska främja utvecklingen av samhället utifrån en ekologisk grundsyn med tydlig koppling till det ekonomiska och sociala perspektivet.

Politiker i sammanträde.

Fossilfritt Sverige samlar företag, kommuner, regioner och organisationer som vill bidra till att göra Sverige till världens första fossilfria välfärdsland.

Ett tåg vid Härnösand Central.

Samverkan för att påskynda utbyggnaden av dubbelspår Härnösand - Gävle. En mycket viktig utvecklingsfråga - för jobb, tillväxt och miljö.

En laddstation för bilar.

En organisation i samarbete med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Arbetar för kompetensspridning, en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi i norra Sverige.