Engagemang och utmärkelser

Härnösand engagerar sig årligen i hållbara evenemang och aktiviteter som riktar sig till anställda, till de som bor, verkar i och som besöker Härnösand. Härnösand får även utmärkelser för sitt arbete med miljö och hållbar utveckling.

På denna sida lyfter vi fram några av dessa.

En flygbild över havet och symbolen för globala mål.

Hållbarhetspriset

Med hållbarhetspriset vill vi stimulera och engagera företag, organisationer och enskilda att arbeta för en hållbar utveckling i Härnösand.

Urklipp från diplom för Härnösand som Fairtrade City 2019

Vi är diplomerad Fairtrade City och arbetar för att ge människor i länder med utbredd fattigdom möjlighet till en egen hållbar utveckling.

En logotyp för Fossilfritt Sverige.

Fossilfritt Sverige är en plattform för dialog och samverkan mellan företag, kommuner och andra typer av aktörer som vill göra Sverige fritt från fossila bränslen.

En bild som visar budskap från världens största klimatmanifestation Earth Hour och tiden för när världen över släcker ljuset för det.

Vi deltar årligen i världens största miljömanifestation. Människor världen över släcker ner för att samla ljus på frågor och öka kunskapen om en mer hållbar värld.

En skrattande flicka ligger på rygg i gräset.

Urval av utmärkelser och placeringar som Härnösands kommun får i arbetet med miljö- och hållbarhetsfrågor.