Stort växthus med tomater

Framtidens livsmedelsindustri - foodtech

Livsmedelsbranschen står inför en betydande förändring. Branschen måste bli mer hållbar och nya produktionstekniker behöver utvecklas. Det innebär stora möjligheter till tillväxt, ökad sysselsättning, forskning och utveckling.

I Härnösand vill vi tillsammans med Mittuniversitetet och flera andra aktörer skapa norra Sveriges foodtech-centrum, ett nav för forskning, utveckling och innovation inom foodtech. Vi vill även skapa fler produktionsområden för kretsloppsodlingar och därmed många fler arbetstillfällen i regionen. I Härnösand finns redan Peckas Naturodlingar, Europas största kretsloppsodling för tomater och fisk.

I samverkan med Mittuniversitetet och flera andra aktörer pågår forskning och utveckling av framtidens livsmedelsindustri. Flera förstudier och forsknings- och utvecklingsprojekt har genomförts och/eller pågår.

Food Systems Summit 2021

I september 2021 håller FN ett toppmöte om livsmedelssystem, Food Systems Summit 2021. Inför toppmötet har FN uppmanat till nationella och regionala dialogmöten om hållbara livsmedelssystem och Härnösands kommun fick äran att i samarbete med Regeringskansliet vara en av två värdar i Sverige.

− Härnösands kommun är i framkant med en tydlig vision kring omställningen till ett hållbart livsmedelssystem som innebär fler jobb, bättre mat och en bättre miljö, säger statssekreteraren Per Callenberg.

I slutet av mars träffades drygt 200 deltagare i två mycket värdefulla dialoger. Inspelen från dialogerna kommer att bearbetas till en väg framåt, en ”pathway” som Sverige ska ta vidare till det internationella toppmötet.

Här kan du läsa mer om regeringens arbete med Food Systems Summit 2021 Länk till annan webbplats.

Läs mer om Food Systems Summit 2021


En man med varukorg plockar varor vid en grönsaksdisk
man som plockar tomater i ett stort växthus

Tomatplockning hos Peckas Naturodlingar

Forskning och utveckling

I samverkan med Mittuniversitetet och flera andra aktörer pågår forskning och utveckling av framtidens livsmedelsindustri. Flera förstudier och forsknings- och utvecklingsprojekt har genomförts och/eller pågår.

nåfra fiskar ligger i is
småtomater i packade kartonger märkta Peckas tomater

Projektet Hållbar livsmedelsindustri

I projektet ”Hållbar livsmedelsindustri” ligger störst fokus på etableringar av produktionsanläggningar och därmed fler jobb till Härnösand och regionen.

Det direkta målet är att nå 85 företag inom olika branscher och fem startups kopplade till utvecklingen. Projektet siktar på två typer av företag. Dels de som på något sätt redan är inne på hållbar livsmedelsproduktion, men också på länets egna livsmedelsproducenter.

Härnösands kommun är projektägare och största finansiärer är Tillväxtverket och Region Västernorrland. Mittuniversitetet finns även med och ska göra en forskningsstudie om hur nya innovativa affärsmodeller kan stärka livsmedelsproducenters utveckling.

Fakta

Projekttid: 2021-01-01 – 2023-04-30

Finansiering: 4,4 mnkr varav Tillväxtverket - 2,2 mnkr, Region Västernorrland – 1,5 mnkr, Härnösands kommun – 400 000 kr, Mittuniversitetet – 300 000 kr

Projektledare: Christine Lager, christine.lager@harnosand.se

en gång i ett växthus med tomatplantor på båda sidor
två logotyper, en med mörkblå bakgrund och gula stjärnor i en ring och texten under Europeiska unionen, europeiska regionala utvecklingsfonden. Dena andra en bild med en ljusblå fisk ovanför tre ljusblåa vågor och text till höger: Region Västernorrland

Kontakt

För mer information om Härnösands satsning på foodtech:

Anneli Kuusisto, strateg/utvecklare
0611-34 84 38
070-550 67 70
anneli.kuusisto@harnosand.se