Välkommen till kickoff 19 januari

Två kvinnor sitter mitt emot varandra vid ett bord. Den ena kvinnan tittar ner bland papper och den andra ler hjälpsamt.

Välkommen på en kickoff om BIP*-forskningen från Danmark som visar på vilka faktorer som gynnar de som står långt från arbetsmarknaden.

Tid: Torsdag 19 januari kl 9-12
Plats: Alfhild Agrellsalen, Sambiblioteket
Anmäl dig senast: 21 december

Vi kommer att prata om vikten av att vi tror på våra klienter och deltagares förmåga att bli självförsörjande och hur viktigt det är att samordna våra insatser.

Reflektion över vad som fungerar idag och vad som behövs för att kunna skapa de bästa förutsättningarna för personer som står långt från arbetsmarknaden.

Vi bjuder på fika.

Välkommen!

*Beskaeftigelses (sysselsättnings-) indikator projekt