Kurslitteratur Komvux Härnösand

Nedan hittar du den kurslitteratur som ingår i de kurser vi anordnar i egen regi i Härnösand. Böckerna går även att köpa som e-böcker.

 

Grundläggande nivå

Kurs

Titel

Författare

ISBN

Förlag

Svenska som andraspråk grund, delkurs 1-4

Språket grunden till din framtid

Cécile Tartar, Marie-Ellen Osbeck

ISBN: 978-91-44-12635-7

Studentlitteratur


Gymnasial nivå

Kurs

Titel


Författare

ISBN

Förlag

Engelska 5

Traction Green


Holmberg
m fl

Pappersbok: 9789144119243

Digital bok: 9789144131801

Studentlitteratur

Engelska 6

Solid Gold 2


Hedencrona m fl

Pappersbok: 9789144107806

Digital bok: 9789144106977

Studentlitteratur

Matematik 1a

Matematik 1a
Matematik 5000+  Ma1a


Alfredsson m fl

Pappersbok: 9789127460089

Digital bok:
9789127462151

Natur och kultur

Matematik 1b

Matematik 1b
Matematik 5000+ Ma1b


Alfredsson m fl

Pappersbok: 9789127455290

Digital bok:
9789127458208

Natur och kultur

Matematik 1c

Matematik 1c
Matematik 5000+ Ma1c


Alfredsson m fl

Pappersbok: 9789127460560
Digital bok:
9789127461055

Natur och kultur

Matematik 2a

Matematik

5000+  Nok

Ma2a


Alfredsson m fl

Pappersbok: 9789127462694
Digital bok: 9789127462700

Natur och kultur

Matematik 2b

Liber Matematik 1b


Alfredsson m fl

Pappersbok: 9789127460850
Digital bok: 9789127463455

Natur och kultur

Matematik 2c

Matematik 5000+ Kurs 2c


Alfredsson m fl

Pappersbok: 9789127460577
Digital bok: 9789127461789

Natur och kultur

Matematik 3b

Matematik 5000+ 3b


Alfredsson m fl

Pappersbok: 9789127463776

Natur och kultur

Matematik 3c

Matematik 5000+ 3c


Alfredsson m fl

Pappersbok: 9789127455283 Digital bok: 9789127457744

Natur och kultur

Samhällskunskap 1a1

Ingen bok behövs

Samhällskunskap 1b

Kompass 100


M Eliasson, G Nolervik

978915110154-5

Gleerups

Svenska 1/

Svenska som andraspråk 1

Svenska Impulser 1


Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson

9789152337899

Sanoma utbildning

Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2


Svenska impulser 2


Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson

9789152354025

Sanoma utbildning

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

Svenska impulser 3


Carl-Johan Markstedt, Sven Eriksson

9789152319895

Sanoma utbildning

 

Vårdkurser

Kurs

Titel

Författare

ISBN

Förlag

Anatomi och fysiologi 1

Anatomi och fysiologi 1+2

Maria Bengtsson, Ulla Lundström

978-91-511-0535-2

Gleerups

Anatomi och fysiologi 2

Anatomi och fysiologi 1+2

Maria Bengtsson, Ulla Lundström

978-91-511-0535-2

Gleerups

Funktionsförmåga 1

Funktionsförmåga 1

Irene Larsson, Marie Bäcklinder Setterlund

978-91-511-0448-5

Gleerups

Funktionsförmåga 2

Funktionsförmåga 2

Irene Larsson, Marie Bäcklinder Setterlund

978-91 511 0449-2

Gleerups

Gerontologi och geriatrik

Gerontologi och geriatrik

Eva-Lena Lindqvist

978-91-511-0445-4

Gleerups

Hälso-och sjukvård 1

Hälso-och sjukvård 1

Maria Bengtsson, Maria Chrisidis, Ulla Lundström, Anna-Lena Stenlund

978-91-511-0645-8

Gleerups

Hälso-och sjukvård 2

Hälso-och sjukvård 2

Maria Bengtsson, Maria Chrisidis, Ulla Lundström, Anna-Lena Stenlund

978-91-511-0646-5

Gleerups

Omvårdnad 1

Omvårdnad 1

Maria Bengtsson, Maria Chrisidis, Ulla Lundström, Anna-Lena Stenlund

978-91-511-0641-0

Gleerups

Omvårdnad 2

Omvårdnad 2

Maria Bengtsson, Maria Chrisidis, Ulla Lundström, Anna-Lena Stenlund

978-91-511-0642-7

Gleerups

Psykiatri 1

Psykiatri 1

Susanne Niemi

978-91-511-0530-7

Gleerups

Psykiatri 2

Psykiatri 2

Susanne Niemi

978-91-511-0531-4

Gleerups

Psykologi 1

Psykologi 1

Tove Phillips

978-91-40-68211-6

Gleerups

Social omsorg 1

Social omsorg 1

Helen Carlander

978-91-511-0538-3

Gleerups

Social omsorg 2

Social omsorg 2

Helen Carlander

978-91-511-0539-0

Gleerups

Böckerna finns också som e-böcker