Inledande kartläggning och validering

Härnösands kommun erbjuder alla deltagare inom vuxenutbildningen en inledande kartläggning och validering.

Inledande kartläggning

Syftet med inledande kartläggning är att hjälpa deltagaren att hitta den lämpligaste vägen mot det önskade målet. Målet kan vara vidare studier eller anställning inom specifik önskad bransch. Genom kartläggningen identifieras deltagarens kunskaper och en plan kan göras för det som de kunskaper och färdigheter som måste kompletteras.

En inledande kartläggning består av två delar:

  • Deltagaren gör en individuell digital självskattning.
  • Självskattningen utvärderas i samtal mellan deltagare och studie- och yrkesvägledare och deltagaren får vägledning om eventuell fortsättning, t ex studier, praktik eller validering.

Därefter bestämmer deltagaren själv vilken väg som ska tas.

Validering

Validering är en strukturerad bedömning av en persons kompetenser och kunskaper. Det gäller både kunskaper som personen har skaffat sig genom studier, i arbetslivet, föreningslivet eller i vardagen.

Kunskaperna bedöms genom praktiska och teoretiska prov. Efter bedömningen får personen ett intyg eller betyg som göra kunskaperna blir formellt erkända på den svenska arbetsmarknaden. Personen kan också få rekommendationer om vad den kan behöva komplettera sina kompetenser med för att snabbare kunna söka studier eller jobb.

En validering kan ta allt ifrån några dagar upp till några veckor och genomförs av yrkesbedömare.

Branschvisa valideringar

En person kan i en validering få visa yrkeskunskaper för ett specifikt yrke. Bedömaren avgör om personer uppfyller kunskapskraven för yrket och kan sedan skriva ett intyg, betyg eller certifikat. Det kan sedan användas när personer söker jobb eller studier.

Om personen inte uppfyller alla krav får den ett utlåtande och ett intyg på det du uppfyller och rekommendationer om vad den kan behöva komplettera med.

Vill du göra en inledande kartläggning eller har frågor om validering?

Kontakta SYV